Analityka pozwala lepiej zadbać o zdrowie psychiczne populacji

Z badania EZOP „Kondycja psychiczna mieszkańców Polski” wynika, że u 23,4 proc. osób można rozpoznać przynajmniej 1 z 18 zaburzeń definiowanych w specjalistycznych klasyfikacjach. Nie wszyscy zgłaszają się po pomoc, jednak coraz więcej osób ma świadomość problemu. Świadczą o tym dane z innego raportu „Kondycja psychiczna Polaków” Instytutu LB Medical i SW Research. Połowa respondentów w okresie październik 2018 – październik 2020 doświadczyła obniżenia nastroju trwającego dłużej niż kilka dni. Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia, a także brak wystarczającej liczby specjalistów pogłębiają trudną sytuację. Zaawansowana analityka pomaga w szybszej i szerszej identyfikacji osób potrzebujących wsparcia, a także w tworzeniu efektywnych planów leczenia.

(3 listopada 2021 r.) – Josh Morgan, psycholog, dyrektor ds. opieki zdrowotnej w SAS, zwraca uwagę na niską skuteczność obecnych systemów opieki zdrowotnej. Mimo że specjaliści dysponują coraz większą wiedzą, ich wysiłki koncentrują się na ograniczeniu objawów u jednostek, a nie całych społeczności. Poszczególne przypadki medyczne są analizowane w oderwaniu od pozostałych aspektów życia. Jednocześnie rośnie świadomość pacjentów i zwiększa się obłożenie lekarzy. Niewydolność systemu ochrony zdrowia staje się dziś bardzo poważnym problemem.

Josh Morgan wskazuje, że instytucje odpowiadające za zdrowie psychiczne korzystają z nieintuicyjnych i przestarzałych systemów leczenia. Infrastruktura, którą dysponują, nie jest w stanie zaspokoić rosnących potrzeb pacjentów, co sprawia, że społeczeństwo będzie w coraz większym stopniu narażone na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. To zjawisko wpłynie na działalność wielu podmiotów – od firm ubezpieczeniowych oferujących polisy zdrowotne, po pracodawców, rządy czy władze lokalne.

Dane mogą pomóc

Pandemia COVID-19 sprawiła, że zaczęto zwracać większą uwagę na zdrowie psychiczne. W jaki sposób można usprawnić działanie systemu ochrony zdrowia, aby odpowiadał on na potrzeby indywidualnych pacjentów i całych populacji? Podobnie, jak w przypadku innych chorób, analiza zintegrowanych danych medycznych, demograficznych, czy też czynników zewnętrznych, pomaga przygotować odpowiednie strategie działania placówek ochrony zdrowia i organów admnistracji publicznej. Analityka i zaawansowane algorytmy zmieniają sposób zarządzania opieką zdrowotną, zapewniają większą przejrzystość w zakresie rozprzestrzeniania się chorób, zautomatyzowane procesy planowania i optymalizacji zasobów, uproszczone  raportowanie, a także, co najważniejsze,  wspierają lekarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących diagnozy i leczenia pacjentów.

Społeczność specjalistów pomaga zadbać o zdrowie psychiczne

Publicznej ochronie zdrowia z pomocą przychodzą niezależne inicjatywy jak „Happy”, która zrzesza m.in. pielęgniarki, pracowników socjalnych, opiekunów, nauczycieli oraz prawników. Specjaliści udzielają wsparcia emocjonalnego za pośrednictwem platformy online. Osoby w potrzebie mogą przejść tam badania pod kątem depresji i lęku oraz uzyskać pomoc w problemach związanych m.in. z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

„Happy” nawiązało współpracę z firmą analityczną SAS, która posiada doświadczenie we wsparciu procesów zarządzania zdrowiem całych populacji. To w połączeniu z wiedzą na temat poszczególnych przypadków, jaką posiadają eksperci zgromadzeni na platformie „Happy”, pozwala poprawić dobrostan całego społeczeństwa.

Naszą współpracę ze społecznością „Happy” nawiązujemy w momencie, gdy organizacje ochrony zdrowia są zainteresowane wykorzystaniem danych do poprawy jakości swoich usług. Przewidujemy, że w najbliższych latach całodobowe wsparcie w zakresie psychologii będzie koniecznością – mόwi Josh Morgan, doktor psychologii, dyrektor ds. opieki zdrowotnej w SAS.

Wykorzystanie silnika analitycznego SAS pozwala platformie „Happy” na modelowanie predykcyjne, stratyfikację oraz identyfikację ryzyka (na poziomie jednostki i populacji), tworzenie modeli walidacji testów przesiewowych, modelowanie oceny potrzeb jednostki, optymalizację kosztów, monitorowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz modelowanie zasobów. Ponadto analityka SAS umożliwia łączenie wszystkich rodzajów danych, w tym: ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i obrazów, a także tworzenie kompleksowych profili jednostki.

„Happy” wykorzystuje analitykę SAS do:

  • optymalizacji badań przesiewowych i analiz;
  • proaktywnej identyfikacji osób potrzebujących wsparcia ekspertów zgromadzonych na platformie „Happy” poprzez stratyfikację ryzyka;
  • analizy wyników poszczególnych pacjentów w kontekście szerszych populacji, aby określić czynniki ryzyka w danej społeczności.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00