Polskie firmy nie są gotowe na wykorzystanie potencjału danych generowanych podczas pandemii

Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele działań przeniosło się ze świata rzeczywistego do wirtualnego, co stanowi szansę dla biznesu. Klienci pozostawiają po sobie cyfrowy ślad, którego analiza pozwala poprawić ich doświadczenia, przygotować lepszą ofertę, a w efekcie zwiększyć lojalność względem marki. Aby wykorzystać wiedzę drzemiącą w danych generowanych przez użytkowników podczas pandemii, biznes musi wdrożyć skuteczne narzędzia do analiz big data.

(2 września 2020 r.)  – Jak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów, podczas pandemii 54% użytkowników dłużej przebywało w sieci. Wydłużył się również czas korzystania z telefonu komórkowego, w przypadku 30% respondentów było to więcej niż 2 do 4 godzin. Dla firm oznacza to wzrost liczby danych generowanych w przestrzeni cyfrowej, które mogą okazać się niezwykle przydatne zarówno w procesie tworzenia planów biznesowych, jak i podczas bieżących działań.

Niestety brak narzędzi analitycznych w polskich firmach sprawia, że potencjał ten nie może być w pełni wykorzystywany. Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2020 (DESI 2020), tylko 8% polskich przedsiębiorstw analizuje duże zbiory danych. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 12%. Pierwsze miejsce w rankingu DESI zajmuje Malta, gdzie niemal 25% organizacji posiada rozwiązania z zakresu big data. Polska znalazła się na 21. pozycji wyprzedzając m.in. organizacje z Cypru, Węgier, Austrii czy Bułgarii.

Analityka w ciągu kilku godzin 

Do udziału w konkursie SAS zaprasza firmy działające w obszarach AI driven services, Data Monetization, Open Banking i Credit Scoring które chciałyby podjąć wyzwanie stworzenia innowacyjnego rozwiązania adresującego kluczowe potrzeby biznesowe klientów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykorzystanie narzędzi analitycznych SAS. Platforma SAS to otwarte środowisko zapewniające pełen zakres zaawansowanych funkcjonalności analitycznych, wsparcie technologii open source, w tym języków programowania, takich jak R, Lua czy Python. 

Harmonogram konkursu obejmuje 2 etapy. W pierwszej części wymagane jest przesłanie opisu rozwiązania i wyzwań biznesowych, które adresuje. Należy też wskazać, w jaki sposób startup planuje wykorzystać rozwiązania SAS do zbudowania swojego rozwiązania. Drugi etap to prezentacja pomysłu przed jury złożonym z przedstawicieli SAS i The Heart. 

SAS zapewni startupom dostęp do potencjalnych klientów

Eksperci SAS podkreślają, że nie można usprawiedliwiać braku narzędzi do analizy dużych zbiorów danych w polskich firmach jedynie wieloletnimi zapóźnieniami technologicznymi względem krajów zachodnich. Wzór stanowi Litwa, która uzyskała wynik powyżej unijnej średniej. 

Mimo tego, że według raportu DESI rozwiązania z zakresu big data posiada niemal trzy razy więcej dużych firm niż przedstawicieli sektora MŚP, zdaniem SAS wdrożenie systemów analitycznych nigdy nie było łatwiejsze i wbrew powszechnej opinii nie wymaga znacznych inwestycji początkowych. Wszystko dzięki technologii cloud computing. Przykładowo, platforma analityczna SAS składa się z gotowych komponentów, które pozwalają skrócić czas uruchomienia modelu analitycznego z kilku dni do kilku godzin w wybranych środowiskach chmury publicznej.

W wielu organizacjach pandemia COVID-19 przyspieszyła proces cyfrowej transformacji. Trzeba było niemal z dnia na dzień zapewnić narzędzia do pracy zdalnej, w tym komunikacji czy współdzielenia zasobów. Trudno oczekiwać, że wdrożenie narzędzi analitycznych przebiegnie równie szybko, jednak chmura znacznie skróciła ten czas. Teraz jest idealny moment dla przedsiębiorstw na wykorzystanie potencjału danych. Nigdy wcześniej tyle osób nie korzystało z technologii w pracy i życiu codziennym, generując informacje niezwykle cenne dla biznesu podsumowuje Patryk Choroś, Business Development Director w SAS Polska

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00