SAS i NVIDIA ogłaszają współpracę w zakresie rozwoju technologii deep learning i computer vison

Współpraca obejmie kluczowe obszary takie jak rozpoznawanie obrazów oraz inteligentne urządzenia.

(25 marca 2019 r.) - SAS ogłasza współpracę z firmą NVIDIA, na rzecz wsparcia biznesu we wdrażaniu sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence - AI). Firmy będą współpracować przy projektach uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i przetwarzania języka naturalnego. Wsparciem dla kluczowych elementów rozwiązań SAS AI będą układy NVIDIA GPU wykorzystujące architekturę obliczeniową (biblioteki) CUDA-X, dzięki czemu procesy analityczne będą jeszcze szybsze i dokładniejsze.

Sztuczna inteligencja wpływa na rozwój biznesu, niezależnie od branży. Sercem transformacji opartej na AI jest zaawansowana analityka. Wydajne procesory GPU, wykonujące miliony operacji matematycznych w bardzo krótkim czasie, pomagają przyspieszyć procesy analityczne. Współpraca z firmą NVIDIA sprawi, że biznes będzie mógł lepiej wykorzytać potencjał zarówno sztucznej, jak i ludzkiej inteligencji - mówi Gavin Day, wiceprezes ds. technologii w SAS.

W branżach takich, jak opieka zdrowotna, nauki przyrodnicze, produkcja i finanse, sztuczna inteligencja ma szczególne znaczenie. Oto kilka przykładów, w jaki sposób SAS i NVIDIA wspierają swoich klientów w działaniach związanych z AI:

  • Dostawcy usług medycznych wykorzystują rozpoznawanie obiektów do identyfikacji komórek nowotworów złośliwych i odróżniania ich od komórek raka łagodnego.
  • Zakłady produkcyjne wykorzystują technologię rozpoznawania obiektów do wykrywania wad zanim produkty opuszczą linie produkcyjne.
  • Instytucje finansowe oszczędzają biliony dolarów dzięki systemom do wykrywania nadużyć.

Współpraca z SAS pomoże klientom korporacyjnym wykorzystać pełnię możliwości, które daje sztuczna inteligencja. Dzięki technologii NVIDIA, firmy będą mogły przyspieszyć wszytkie procesy związane z zarządzeniem i przetwarzaniem danych, wprowadzać innowacje, rozwijać portfolio usług i zwiększać rentowność - mówi Ian Buck, wiceprezes i dyrektor generalny Accelerated Computing w NVIDIA.

Dzięki wsparciu platformy SAS® Viya® przez rozbudowane układy NVIDIA GPU, w tym produktów, takich jak SAS Visual Data Mining and Machine Learning oraz SAS Event Stream Processing - klienci mogą korzystać z ogromnego potencjału AI do wykrywania obiektów, zamiany mowy na tekst, klasyfikacji i rozpoznawania obrazów oraz emocji. Firmy wykorzystują również deep learning oraz schematy podejmowania decyzji w oparciu o dane w urządzeniach peryferyjnych (ang. edge devices), co stwarza nowe możliwości dla całych ekostytemów IoT. Przykładowo wyposażenie drona w technologię AI znacznie zwiększa jego możliwości. Może on np. monitorować z powietrza infrastrukturę przedsiębiorstwa co jest wykorzytywane w branżach posiadających zasoby zlokalizowane na dużym obszarze, m.in. energetycznej lub lokalizować potencjalne awarie i zawiadamiać o potrzebie przeprowadzenia konserwacji prewencyjnej w zakładach przemysłowych. Dzięki procesorowi graficznemu oraz wbudowanym w drona funkcjom analitycznym, analizy mogą być dokonywane w czasie rzeczywistym, w miejscu gdzie znajdują się dane. Pozwala to na jeszcze szybsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji.

Partnerstwo z firmą NVIDIA jest jednym ze strategicznych elementów zaangażowania SAS w projekty sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. SAS zapowiada również, że w ciągu najbliższych trzech lat zainwestuje miliard dolarów w innowacyjne oprogramowanie AI, programy edukacyjne oraz inne zasoby związane z rozwojem w tym obszarze.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00