SAS i NVIDIA ogłaszają współpracę w zakresie rozwoju technologii deep learning i computer vison

Współpraca obejmie kluczowe obszary takie jak rozpoznawanie obrazów oraz inteligentne urządzenia.

(25 marca 2019 r.) - SAS ogłasza współpracę z firmą NVIDIA, na rzecz wsparcia biznesu we wdrażaniu sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence - AI). Firmy będą współpracować przy projektach uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i przetwarzania języka naturalnego. Wsparciem dla kluczowych elementów rozwiązań SAS AI będą układy NVIDIA GPU wykorzystujące architekturę obliczeniową (biblioteki) CUDA-X, dzięki czemu procesy analityczne będą jeszcze szybsze i dokładniejsze.

Sztuczna inteligencja wpływa na rozwój biznesu, niezależnie od branży. Sercem transformacji opartej na AI jest zaawansowana analityka. Wydajne procesory GPU, wykonujące miliony operacji matematycznych w bardzo krótkim czasie, pomagają przyspieszyć procesy analityczne. Współpraca z firmą NVIDIA sprawi, że biznes będzie mógł lepiej wykorzytać potencjał zarówno sztucznej, jak i ludzkiej inteligencji - mówi Gavin Day, wiceprezes ds. technologii w SAS.

W branżach takich, jak opieka zdrowotna, nauki przyrodnicze, produkcja i finanse, sztuczna inteligencja ma szczególne znaczenie. Oto kilka przykładów, w jaki sposób SAS i NVIDIA wspierają swoich klientów w działaniach związanych z AI:

  • Dostawcy usług medycznych wykorzystują rozpoznawanie obiektów do identyfikacji komórek nowotworów złośliwych i odróżniania ich od komórek raka łagodnego.
  • Zakłady produkcyjne wykorzystują technologię rozpoznawania obiektów do wykrywania wad zanim produkty opuszczą linie produkcyjne.
  • Instytucje finansowe oszczędzają biliony dolarów dzięki systemom do wykrywania nadużyć.

Współpraca z SAS pomoże klientom korporacyjnym wykorzystać pełnię możliwości, które daje sztuczna inteligencja. Dzięki technologii NVIDIA, firmy będą mogły przyspieszyć wszytkie procesy związane z zarządzeniem i przetwarzaniem danych, wprowadzać innowacje, rozwijać portfolio usług i zwiększać rentowność - mówi Ian Buck, wiceprezes i dyrektor generalny Accelerated Computing w NVIDIA.

Dzięki wsparciu platformy SAS® Viya® przez rozbudowane układy NVIDIA GPU, w tym produktów, takich jak SAS Visual Data Mining and Machine Learning oraz SAS Event Stream Processing - klienci mogą korzystać z ogromnego potencjału AI do wykrywania obiektów, zamiany mowy na tekst, klasyfikacji i rozpoznawania obrazów oraz emocji. Firmy wykorzystują również deep learning oraz schematy podejmowania decyzji w oparciu o dane w urządzeniach peryferyjnych (ang. edge devices), co stwarza nowe możliwości dla całych ekostytemów IoT. Przykładowo wyposażenie drona w technologię AI znacznie zwiększa jego możliwości. Może on np. monitorować z powietrza infrastrukturę przedsiębiorstwa co jest wykorzytywane w branżach posiadających zasoby zlokalizowane na dużym obszarze, m.in. energetycznej lub lokalizować potencjalne awarie i zawiadamiać o potrzebie przeprowadzenia konserwacji prewencyjnej w zakładach przemysłowych. Dzięki procesorowi graficznemu oraz wbudowanym w drona funkcjom analitycznym, analizy mogą być dokonywane w czasie rzeczywistym, w miejscu gdzie znajdują się dane. Pozwala to na jeszcze szybsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji.

Partnerstwo z firmą NVIDIA jest jednym ze strategicznych elementów zaangażowania SAS w projekty sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. SAS zapowiada również, że w ciągu najbliższych trzech lat zainwestuje miliard dolarów w innowacyjne oprogramowanie AI, programy edukacyjne oraz inne zasoby związane z rozwojem w tym obszarze.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top