Badanie SAS: Projekty IoT są mniej efektywne bez wsparcia AI

(20 listopada 2019 r.) - Najnowsze badanie SAS przeprowadzone wśród liderów biznesu pokazuje, że stopień zaawansowania projektów z zakresu sztucznej inteligencji ma największy wpływ na to, czy organizacja wykorzystuje pełnię potencjału Internetu rzeczy. 90% respondentów przyznało, że dzięki AI (Articficial Intelligence) wyniki inicjatyw IoT (Internet of Things) przekroczyły ich oczekiwania. Badanie wykazało również, że przedsiębiorstwa korzystające z IoT i AI mają dwucyfrową przewagę nad konkurencją korzystającą wyłącznie z rozwiązań Internetu rzeczy. Różnice między firmami są mierzone za pomocą rożnych wskaźników biznesowych, takich jak: produktywność zespołu, poziom innowacji czy koszty operacyjne.

Wyniki badania SAS pokazują, że najbardziej owocne projekty IoT to de facto inicjatywy AIoT, rozumiane jako procesy decyzyjne wspomagane przez technologie z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy. Do technologii AI zaliczamy: deep learning, uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie głosu oraz analizę obrazu.

Liderzy biznesu oczekują wzrostu przychodów z AIoT

W badaniu przeprowadzonym przez IDC pod patronatem firm SAS, Deloitte i Intel wzięło udział 450 liderów biznesu z całego świata, którzy opowiedzieli o tym, w jaki sposób wykorzystują technologię IoT i AI. Głównie wnioski z badania:

  • 79% liderów rynku podejmuje decyzje związane z projektami IoT, a 92% z nich twierdzi, że dzięki AIoT osiągane rezultaty są lepsze niż zakładano.
  • 68% firm polega na danych pochodzących z urządzeń IoT, przygotowując zestawienie codziennych działań w arkuszach firmowych lub innych rozwiązaniach niebazujących na AI. Tylko 12% respondentów wykorzystuje IoT w procesie planowania. Jednak gdy dodatkowo wdrożą AI, liczba podmiotów wykorzystujących dane w procesie planowania wzrasta do 31%. 
  • 34% uczestników badania stwierdziło, że wzrost przychodu jest ich głównym celem w projektach z zakresu AIoT. Inne cele to: rozwój innowacji (17,5%), możliwość oferowania klientom nowych usług cyfrowych (14,3%) oraz obniżenie kosztów operacyjnych (11,1%).

Firmy, które zbudowały kompetencje AIoT odnotowują lepsze wyniki w najważniejszych projektach, włączając w to: możliwość przyśpieszenia procesów, wprowadzanie nowych usług cyfrowych, zwiększenie produktywności pracowników oraz obniżenie kosztów. Przykładowo, firmy które wykorzystują dane IoT do usprawnienia procesów, lecz nie stosują AI, odniosły zamierzony skutek w 32% przypadków, podczas gdy firmy stosujące sztuczną inteligencję odniosły sukces w 53% przypadków.

Sztuczna inteligencja stanowi naturalny element środowiska internetu rzeczy, w którym urządzenia gromadzą lub generują dane. AI pomaga amortyzować ważne procesy decyzyjne oraz działania oparte o dane. Dziś większość organizacji wykorzystujących IoT znajduje się w pierwszej fazie rozwoju tych projektów. Mogą one zauważyć pewne prawidłowości dzięki danym pochodzącym z urządzeń Internetu rzeczy, ale nie są w stanie ich zweryfikować, wykorzystać w fazie produkcyjnej czy przełożyć tego na wzrost produktywności. Te kolejne kroki wymagają wdrożenia AI.

Dzięki połączeniu IoT i AI biznes jest w stanie rozwiązywać bardziej złożone problemy, niż jedynie sprawdzenie, czy dane urządzenie działa. Firmy mogą np. w handlu i produkcji określić zapotrzebowanie i zaplanować zatowarowanie lub ocenić jakość produktów, a w ochronie zdrowia zbadać stopień rozprzestrzenienia choroby w ramach placówki medycznej.

Pełna wersja raportu SAS AIoT- How IoT Leaders Are Breaking Away

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00