Getin Noble Bank S.A. wdraża System Przeciwdziałania Nadużyciom w oparciu o rozwiązania SAS

Getin Noble Bank wdraża nowoczesne rozwiązanie w postaci Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom. Projekt ma na celu ograniczenie potencjalnych strat finansowych spowodowanych przez nadużycia kredytowe, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych przez klientów oraz zagwarantowanie zgodności regulacyjnej, m.in. z najnowszą dyrektywą PSD II. Rozwiązanie działa w oparciu o wiodące systemy analityczne SAS Fraud Management oraz SAS Visual Investigator.

(28 czerwca 2019 r.) - Rosnąca skala i różnorodność nadużyć stawia przed bankami nowe wyzwania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Jak pokazuje badanie EY „Nadużycia w sektorze finansowym”, w latach 2017 - 2018 prawie dwukrotnie wzrosła liczba podmiotów, które straciły z tego powodu więcej niż 10 mln PLN. Z kolei co trzecia firma odnotowała straty na poziomie między 1 a 10 mln PLN. Ponadto, działania oszustów w obszarze wyłudzeń kredytowych, środków finansowych z rachunków klientów, fałszerstw i kradzieży tożsamości są coraz bardziej złożone. Przestępstwa dokonywane są nie tylko przez indywidualne osoby, ale często zorganizowane grupy, posługujące się coraz nowszymi technologiami. Walka z tym procederem wymaga wdrożenia zaawansowanych systemów analitycznych.

Walka z nadużyciami w trybie 24/7

Wdrażany przez Getin Noble Bank system znacznie przyśpieszy procesy przeciwdziałania nadużyciom, umożliwiając wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji przed wykonaniem płatności. Biorąc pod uwagę dużą skalę działalności banku, niezwykle istotne jest również podejście cross-kanałowe oraz cross-produktowe. Chodzi o uzyskanie efektu skali i synergii w procesie wykrywania szeroko pojętych nadużyć, w tym aplikacyjnych, transakcyjnych, kartowych oraz wewnętrznych, będących zarówno wynikiem celowego działania, jak i błędu ludzkiego. Wszystkie transakcje są klasyfikowane w czasie rzeczywistym jako bezpieczne lub wymagające sprawdzenia. System działa przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

System Przeciwdziałania Nadużyciom umożliwia również podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie środków klientów w sytuacji pojawienia się nowego schematu wyłudzeń na rynku. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć w Getin Noble Banku zyskają możliwość efektywnego zarządzania procesami antyfraudowymi. Wszystko dzięki wsparciu najwyższej klasy silnika budowy reguł, który umożliwia definiowanie prostych i złożonych scenariuszy, testowanie ich na danych historycznych oraz wdrożenie w środowisku produkcyjnym w ciągu zaledwie kilku minut. Ponadto będą mogli monitorować nietypowe wzorce zachowań klientów lub sposoby wykorzystania urządzeń i instrumentów płatniczych używanych do dokonywania płatności internetowych. Analizowane są takie czynniki jak częstotliwość transakcji, wielkość konkretnych kwot czy kraj z lub do którego przekazywane są środki finansowe. Dzięki analizie behawioralnej i informacjom dostarczanym do systemu, bank zapewni również ochronę klientów przed efektami działania złośliwego oprogramowania, którym mogły zostać zainfekowane ich urządzenia.

System Przeciwdziałania Nadużyciom wdrażany w Getin Noble Banku zawiera gotowy, predefiniowany i zweryfikowany model danych wzbogacony o analitykę behawioralną. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji kilkudziesięciu projektów prowadzonych w Polsce i na świecie umożliwiło nam stworzenie startowego zestawu reguł wykrywania nadużyć w różnych obszarach. Rozwiązania SAS charakteryzuje również wysoka ergonomia tworzenia nowych reguł, co pozwala rozwijać system wraz z rosnącymi potrzebami - mówi Anna Muszyńska, Country Leader SAS Polska.

Nadążyć za przestępcami

Największe wyzwanie w walce z nadużyciami wiąże się z potrzebą ciągłego dostosowywania systemów bezpieczeństwa do zmieniających się schematów działania przestępców, którzy znają procedury banków i wciąż pracują nad tym, aby je skutecznie obejść. W tych realiach nie sprawdzają się rozwiązania statyczne, które generują znaczne ilości fałszywych powiadomień i powodują frustrację klientów, których transakcje są niepotrzebnie wstrzymywane. W przeciwdziałaniu nadużyciom istotne jest nie tylko efektywne wykorzystanie technologii, ale również odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów. Dlatego Getin Noble Bank działa według długofalowej strategii bezpiecznej bankowości i podejmuje współpracę z doświadczonymi partnerami. Wprowadzane przez bank rozwiązania są doceniane przez klientów i ekspertów z branży, co potwierdzają kolejne wyróżnienia. Najnowszym jest to przyznane w plebiscycie „Złoty Bankier 2019” w kategorii „Bezpieczny bank - najlepsze praktyki”. Wdrożenie nowego rozwiązania w oparciu o systemy SAS to kolejny krok mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w codziennym bankowaniu.

Kilka kwestii zaważyło o tym, że zdecydowaliśmy się na implementację technologii SAS. Najbardziej istotne z nich to: duże doświadczenie firmy w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom - w tym udane implementacje podobnych rozwiązań na rynku polskim, a także - co dla nas niezwykle ważne - holistyczne podejście do kwestii nadużyć. Chodzi o integrację informacji dotyczących nadużyć kredytowych i transakcyjnych na poziomie jednego narzędzia. W tym rozwiązaniu inicjatywy antyfraudowe są zarządzane za pośrednictwem jednej kompleksowej platformy, co gwarantuje efektywność operacyjną. Niezwykle istotny był również fakt, że system zbudowany w oparciu o rozwiązania SAS cechuje duża elastyczność, co z jednej strony ma kluczowe znaczenie w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży finansowej, a z drugiej pozwala budować procesy weryfikacji, które nie są uciążliwe dla klientów - podsumowuje Rafał Winnicki dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć z Getin Noble Bank.

Informacja o Getin Noble Bank

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, należącym do grona dziesięciu największych w Polsce pod względem sumy bilansowej. Swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych, segmentu małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Bank dysponuje siecią blisko 450 oddziałów własnych i placówek franczyzowych. Bank regularnie zajmuje czołowe pozycje w najważniejszych rankingach oceniających jakość obsługi Klientów detalicznych: Przyjazny Bank Newsweeka oraz Złoty Bankier.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Rzecznik prasowy:

Getin Noble Bank S.A.
Artur Newecki
artur.newecki@gnb.pl
+48 693 718 957
www.gnb.pl