Getin Noble Bank S.A. wdraża System Przeciwdziałania Nadużyciom w oparciu o rozwiązania SAS

Getin Noble Bank wdraża nowoczesne rozwiązanie w postaci Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom. Projekt ma na celu ograniczenie potencjalnych strat finansowych spowodowanych przez nadużycia kredytowe, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych przez klientów oraz zagwarantowanie zgodności regulacyjnej, m.in. z najnowszą dyrektywą PSD II. Rozwiązanie działa w oparciu o wiodące systemy analityczne SAS Fraud Management oraz SAS Visual Investigator.

(28 czerwca 2019 r.) - Rosnąca skala i różnorodność nadużyć stawia przed bankami nowe wyzwania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Jak pokazuje badanie EY „Nadużycia w sektorze finansowym”, w latach 2017 - 2018 prawie dwukrotnie wzrosła liczba podmiotów, które straciły z tego powodu więcej niż 10 mln PLN. Z kolei co trzecia firma odnotowała straty na poziomie między 1 a 10 mln PLN. Ponadto, działania oszustów w obszarze wyłudzeń kredytowych, środków finansowych z rachunków klientów, fałszerstw i kradzieży tożsamości są coraz bardziej złożone. Przestępstwa dokonywane są nie tylko przez indywidualne osoby, ale często zorganizowane grupy, posługujące się coraz nowszymi technologiami. Walka z tym procederem wymaga wdrożenia zaawansowanych systemów analitycznych.

Walka z nadużyciami w trybie 24/7

Wdrażany przez Getin Noble Bank system znacznie przyśpieszy procesy przeciwdziałania nadużyciom, umożliwiając wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji przed wykonaniem płatności. Biorąc pod uwagę dużą skalę działalności banku, niezwykle istotne jest również podejście cross-kanałowe oraz cross-produktowe. Chodzi o uzyskanie efektu skali i synergii w procesie wykrywania szeroko pojętych nadużyć, w tym aplikacyjnych, transakcyjnych, kartowych oraz wewnętrznych, będących zarówno wynikiem celowego działania, jak i błędu ludzkiego. Wszystkie transakcje są klasyfikowane w czasie rzeczywistym jako bezpieczne lub wymagające sprawdzenia. System działa przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

System Przeciwdziałania Nadużyciom umożliwia również podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie środków klientów w sytuacji pojawienia się nowego schematu wyłudzeń na rynku. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć w Getin Noble Banku zyskają możliwość efektywnego zarządzania procesami antyfraudowymi. Wszystko dzięki wsparciu najwyższej klasy silnika budowy reguł, który umożliwia definiowanie prostych i złożonych scenariuszy, testowanie ich na danych historycznych oraz wdrożenie w środowisku produkcyjnym w ciągu zaledwie kilku minut. Ponadto będą mogli monitorować nietypowe wzorce zachowań klientów lub sposoby wykorzystania urządzeń i instrumentów płatniczych używanych do dokonywania płatności internetowych. Analizowane są takie czynniki jak częstotliwość transakcji, wielkość konkretnych kwot czy kraj z lub do którego przekazywane są środki finansowe. Dzięki analizie behawioralnej i informacjom dostarczanym do systemu, bank zapewni również ochronę klientów przed efektami działania złośliwego oprogramowania, którym mogły zostać zainfekowane ich urządzenia.

System Przeciwdziałania Nadużyciom wdrażany w Getin Noble Banku zawiera gotowy, predefiniowany i zweryfikowany model danych wzbogacony o analitykę behawioralną. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji kilkudziesięciu projektów prowadzonych w Polsce i na świecie umożliwiło nam stworzenie startowego zestawu reguł wykrywania nadużyć w różnych obszarach. Rozwiązania SAS charakteryzuje również wysoka ergonomia tworzenia nowych reguł, co pozwala rozwijać system wraz z rosnącymi potrzebami - mówi Anna Muszyńska, Country Leader SAS Polska.

Nadążyć za przestępcami

Największe wyzwanie w walce z nadużyciami wiąże się z potrzebą ciągłego dostosowywania systemów bezpieczeństwa do zmieniających się schematów działania przestępców, którzy znają procedury banków i wciąż pracują nad tym, aby je skutecznie obejść. W tych realiach nie sprawdzają się rozwiązania statyczne, które generują znaczne ilości fałszywych powiadomień i powodują frustrację klientów, których transakcje są niepotrzebnie wstrzymywane. W przeciwdziałaniu nadużyciom istotne jest nie tylko efektywne wykorzystanie technologii, ale również odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów. Dlatego Getin Noble Bank działa według długofalowej strategii bezpiecznej bankowości i podejmuje współpracę z doświadczonymi partnerami. Wprowadzane przez bank rozwiązania są doceniane przez klientów i ekspertów z branży, co potwierdzają kolejne wyróżnienia. Najnowszym jest to przyznane w plebiscycie „Złoty Bankier 2019” w kategorii „Bezpieczny bank - najlepsze praktyki”. Wdrożenie nowego rozwiązania w oparciu o systemy SAS to kolejny krok mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w codziennym bankowaniu.

Kilka kwestii zaważyło o tym, że zdecydowaliśmy się na implementację technologii SAS. Najbardziej istotne z nich to: duże doświadczenie firmy w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom - w tym udane implementacje podobnych rozwiązań na rynku polskim, a także - co dla nas niezwykle ważne - holistyczne podejście do kwestii nadużyć. Chodzi o integrację informacji dotyczących nadużyć kredytowych i transakcyjnych na poziomie jednego narzędzia. W tym rozwiązaniu inicjatywy antyfraudowe są zarządzane za pośrednictwem jednej kompleksowej platformy, co gwarantuje efektywność operacyjną. Niezwykle istotny był również fakt, że system zbudowany w oparciu o rozwiązania SAS cechuje duża elastyczność, co z jednej strony ma kluczowe znaczenie w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży finansowej, a z drugiej pozwala budować procesy weryfikacji, które nie są uciążliwe dla klientów - podsumowuje Rafał Winnicki dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć z Getin Noble Bank.

Informacja o Getin Noble Bank

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, należącym do grona dziesięciu największych w Polsce pod względem sumy bilansowej. Swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych, segmentu małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Bank dysponuje siecią blisko 450 oddziałów własnych i placówek franczyzowych. Bank regularnie zajmuje czołowe pozycje w najważniejszych rankingach oceniających jakość obsługi Klientów detalicznych: Przyjazny Bank Newsweeka oraz Złoty Bankier.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Rzecznik prasowy:

Getin Noble Bank S.A.
Artur Newecki
artur.newecki@gnb.pl
+48 693 718 957
www.gnb.pl

Back to Top