Bez powszechnego dostępu do analityki nie dojdzie do cyfrowej transformacji - wnioski z SAS Forum Polska 2019

W świecie biznesu cyfrowa transformacja jest jednym z najbardziej popularnych haseł ostatnich lat. Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach, które niesie ze sobą wdrażanie nowych technologii. Zdaniem ekspertów SAS prawdziwe wyzwanie stanowi umiejętne wykorzystanie zarówno implementowanych rozwiązań, jak i danych, którymi dysponuje organizacja. Systemy analityczne stały się narzędziem pierwszej potrzeby, gdyż to one pozwalają na uzyskanie wiedzy niezbędnej do konkurowania na cyfrowym rynku. Rosnącej roli analityki i sztucznej inteligencji oraz wyzwaniom, którym muszą stawić czoła firmy przechodzące zmiany polegające na cyfryzacji procesów było poświęcone SAS Forum Polska 2019, jedno z najważniejszych spotkań ekspertów, praktyków i użytkowników analityki w Polsce.

(27 maja 2019 r.) - Analityka przestała być narzędziem zarezerwowanym dla największych firm, które dysponują rozbudowanymi zespołami specjalistów na stanowiskach data scientist. Oferty dostawców systemów analitycznych są coraz bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb również mniejszych organizacji. Analityka wspiera budowanie relacji z klientami, pozwala optymalizować dostępność towaru w sieci, pomaga zapobiegać awariom maszyn i urządzeń. Jest także kluczowym narzędziem w prewencji nadużyć i zarządzaniu ryzykiem. Niestety na drodze do efektywnego jej wykorzystania stoją: niska jakość danych, którymi dysponują przedsiębiorstwa, brak wykwalifikowanych kadr czy wsparcia operacyjnego.

Bezużyteczne dane

Jak podaje Gartner, nawet 90% pozyskiwanych danych może być bezużyteczna, gdy przedsiębiorstwa nie wiedzą, w jaki sposób odpowiednio i efektywnie je analizować. Przeszkodę stanowi brak wiedzy pozwalającej zrozumieć, jak działają systemy analityczne. Trudno wtedy zaufać wygenrowanym przez nie wynikom i podejmować świadome decyzje biznesowe dotyczące kluczowych obszarów działania firmy. Kolejnym problemem jest zbyt duże rozproszenie technologii i brak narzędzi, które pozwalałyby na zarządzanie całym cyklem analitycznym.

Dostepne dziś narzędzia analityczne są na tyle intuicyjne, że zarówno przedstawciele biznesu, jak i działów IT mogą świadomie z nich korzystać. Wiele procesów, począwszy od zbierania i przygotowywania danych, po tworzenie, wdrażanie i zarządzanie modelami analitycznymi jest obecnie zautomatyzowanych. Dzięki temu nawet osoby, które nie posiadają wiedzy technicznej, są w stanie zrozumieć, w jaki sposób system wygenerował określone wyniki. Rozwija się nowa grupa użytkowników analityki, tzw Citizen Data Scientists - mówi Miłosz Trawczyński, Business Consulting Manager, SAS Polska.

Eksperci podkreślają, że niezwykle ważne jest holistyczne podejście do kwestii analityki i wdrażnie systemów, które pozwolą na przetwarzanie również nieustrukturyzowanych informacji. Platforma SAS analizuje i aktualizuje dane pochodzące z różnych źródeł, w tym dokumentów tekstowych, zdjęć i obrazów czy mediów społecznościowych, co ważne również w czasie rzeczywistym. Ogromne znaczenie ma kompatybilność i otwartość na różnorodne rozwiązania w ramach środowiska analitycznego organizacji, również technologie open source.

Polskie firmy dyskutują o analityce

Potrzeba powszechnego wykorzystania analityki była jednym z głównych tematów poruszanych podczas SAS Forum Polska 2019, które odbyło się w dniach 20 - 24 maja 2019 w SAS Innovation Hub, w Warszawie. Program obejmował 5 osobnych wydarzeń, poświęconych obszarom biznesowym, w których analityka ma ugruntowane zastosowanie. Eksperci SAS zaprezentowali nowoczesne narzędzia i najlepsze praktyki oraz dyskutowali wraz z zaproszonymi gośćmi o tym, jak dzięki powszechnemu wykorzystaniu analityki przedsiębiorstwa mogą kreować innowacje i optymalizować działania. Tegoroczna edycja SAS Forum obejmowała następujące bloki tematyczne:

  • AI & Analytics - Praktyczne zastosowania nowoczesnej analityki opartej o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe we współczesnym biznesie.
  • Customer Intelligence - Nowoczesne strategie marketingowe wspierane przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.
  • Fraud & Security - Wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości w codziennych procesach biznesowych.
  • Risk & Compliance - Cyfryzacja procesów zarządzania ryzykiem.

Analityka w każdej branży

Trudno wskazać branżę, w której analityka nie odgrywałaby kluczowej roli. Podczas konferencji zostały zaprezentowane przykłady projektów zrealizowanych w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, przemysłowym i publicznym. Lista prezentowanych zagadnień obejmowała między innymi tematy, takie jak: sztuczna inteligencja w praktycznych zastosowaniach, operacjonalizacja modeli analitycznych, wykorzystanie metod artificial intelligence i machine learning do optymalizacji kontaktów z klientami, real-time marketing, analityka kanałów cyfrowych, zdarzeń i ścieżek klienckich, wykrywanie nadużyć w czasie rzeczywistym, efektywna analiza śledcza, weryfikacja i optymalizacja procesów zakupowych w organizacji, optymalizacja łańcucha dostaw, governance, risk and compliance i wiele innych. W przerwach pomiędzy prezentacjami w Strefie Demo uczestnicy mieli okazję sprawdzić w praktyce możliwości najnowszych technologii analitycznych opartych m.in. o nową generację silnika analitycznego SAS Viya.

Partnerami SAS Forum Polska 2019 były firmy: Amazon Web Services, Billennium, Intel oraz VMware.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00