Analityka jest niezbędna do zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy 

W lipcu tego roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. Autorzy dokumentu podkreślili wagę doskonalenia zarówno przepisów prawnych, jak również narzędzi wykorzystywanych przez instytucje finansowe do przeciwdziałania nielegalnemu procederowi, w tym procedur i systemów teleinformatycznych. Z pomocą przychodzą również technologie z zakresu zaawansowanej analityki, uczenia maszynowego i text mining, które optymalizują wykrywanie przypadków prania pieniędzy.

(15 października 2019 r.) - Wśród najczęstszych błędów popełnianych przez instytucje finansowe wymienia się nieprawidłową identyfikację beneficjenta rzeczywistego, niewłaściwe udokumentowanie procesu oceny ryzyka czy niedokonywanie bieżącej analizy transakcji. Te nieprawidłowości są efektem ubocznym dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych. Zdaniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, usługi najczęściej wykorzystywane w procederze prania brudnych pieniędzy to m.in. płatności mobilne, w tym SMS-y premium oraz wymiana kryptowalut. Eksperci SAS wskazują, że przy obecnej skali transakcji oraz zmian regulacji, trudno oczekiwać, aby specjaliści z zakresu AML (ang. Anti Money Laundering) byli w stanie skutecznie przeciwdziałać nielegalnym operacjom finansowym bez wsparcia systemów analitycznych, które są w stanie automatycznie identyfikować podejrzane przypadki. 

„Ostatnia mila” z SAS

Ponieważ coraz więcej organizacji przyśpiesza wdrożenie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, zasoby oraz modele analityczne szybko się mnożą. Firmy polegają na analityce podczas rozwiązywania problemów biznesowych, ale wdrożenie odpowiednich rozwiązań i zarządzanie nimi wciąż stanowią istotną przeszkodę. SAS pomaga organizacjom przejść przez cały cykl analityczny – od zautomatyzowanego rozwoju modeli, które są przejrzyste i umożliwiają wprowadzanie zmian, przez prezentację wyników analiz, aż do wdrożenia ich w praktyce.

Skuteczne narzędzia AML 

Jak wynika z inauguracyjnego raportu The Forrester WaveTM: Anti-Money Laundering Solutions, Q3 2019 SAS jest liderem rozwiązań z zakresu AML. Specjaliści Forrestera wyróżnili system SAS® Anti-Money Laundering, wskazując na duże możliwości skalowania oraz integracji danych. Zaawansowana analityka wspiera przeciwdziałanie praniu pieniędzy zarówno w obszarze monitorowania transakcji jak i analizy klientów. Z rozwiązań SAS do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy korzysta 250 organizacji świadczących usługi finansowe na całym świecie.

SAS pomaga instytucjom finansowym wykorzystać możliwości jakie daje sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe do walki z procederem prania brudnych pieniędzy. Dzięki temu mogą one automatyzować powtarzalne czynności i ograniczyć tzw. fałszywe alarmy o 50% lub więcej – mówi Marcin Nadolny, Head of Fraud and Security Intelligence Pratice EMEA South w SAS.

AML Executive Summit w Warszawie

Z najnowszymi trendami, regulacjami i rozwiązaniami wspierającymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy można było zapoznać się podczas AML Executive Summit, który odbył się 14 października w Pałacu Sobańskich w Warszawie. Eksperci SAS, KPMG, Consortix oraz Kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci rozmawiali m.in. o wyzwaniach stojących przed instytucjami w kontekście najnowszych wymogów regulacyjnych i o tym, jak sztuczna inteligencja wspiera przeciwdziałanie praniu pieniędzy. 

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00