Analityka IoT kluczem do pokonania barier w sektorze ubezpieczeń

Firmy z branży ubezpieczeniowej znajdują się aktualnie pod silną presją, by poprawić jakość swoich usług i zachować pozycję na rynku. W obecnych realiach biznesowych cennym źródłem informacji są dane dotyczące ubezpieczonych osób, przedmiotów, a także domów i samochodów, pochodzące z miliardów inteligentnych urządzeń. Umożliwiają one stworzenie bardziej spersonalizowanych ofert ubezpieczeniowych oraz większą retencję klientów.

(3 lipca 2019 r.) - Wykorzystanie potencjału Internetu rzeczy w branży ubezpieczeniowej wymaga stosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma telematyczna, opracowana przez Octo Telematics we współpracy z SAS, pomagająca ubezpieczycielom komunikacyjnym w skutecznej wycenie ryzyka, zarządzaniu roszczeniami i tworzeniu bardziej spersonalizowanych ofert dla swoich klientów. Dzięki partnerstwu będą oni mogli analizować pełen zestaw danych dotyczących jazdy ubezpieczonych kierowców bezpośrednio na platformie Octo, przy użyciu narzędzi SAS. Ubezpieczyciele skorzystają z interaktywnych pulpitów oraz inteligentnych wizualizacji, a także pakietu narzędzi SAS, za pomocą których w przyszłości będą mogli tworzyć własne rozwiązania.

Połączone możliwości technologiczne obu firm pozwolą ubezpieczycielom wstępnie obliczyć scoring. Pakiet analityczny SAS, głęboko zintegrowany z platformą telematyczną firmy Octo, będzie obsługiwał cały cykl życia danych - od momentu ich wpłynięcia, przez walidację, aż po wdrożenie opartego na nich modelu. To wszystko dostarczy ważnych wniosków i spostrzeżeń, niezależnie od ilości i rodzaju danych zebranych przez urządzenia IoT. Posiadanie zarówno tradycyjnych, jak i telematycznych danych na jednej platformie, wizualizacja informacji, machine learning i analiza strumieniowa umożliwiają ubezpieczycielom podejmowanie lepszych decyzji i szybkie działanie w czasie rzeczywistym.

Podpisanie umowy przez obie firmy przyczyni się także do zwiększenia tempa rozpowszechniania rozwiązań telematycznych na rynku ubezpieczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe zyskają możliwość lepszego zrozumienia potrzeb klientów, płynniejszej optymalizacji zarządzania relacjami z nimi, opracowania odpowiednich taryf i precyzyjnego szacowania ryzyka.

Utrudnione zadanie oszustów i korzyści dla uczciwych klientów

Konsumentom zostaną zaoferowane stawki dostosowane do ich konkretnych potrzeb oraz szeroki pakiet usług dodatkowych gwarantujących istotne oszczędności, wyższy poziom obsługi oraz przede wszystkim bezpieczeństwo. Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę fakt, że mało która branża jest równie narażona na nadużycia, jak ubezpieczeniowa. Jak wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2017 roku pracownicy zakładów ubezpieczeń Działu II (ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe) odnotowali 10 306 czynów przestępczych na łączną kwotę 195 418 686 PLN. Wraz ze wzrostem popularności rozwiązań z zakresu insurtech oszuści mają coraz bardziej utrudnione zadanie.

Technologie wykorzystujące zaawansowaną analitykę pomagają w określeniu, które zgłoszenia należy dokładniej sprawdzić pod kątem próby wyłudzenia. Zyskują na tym uczciwi klienci, którzy otrzymują korzystniejsze oferty ubezpieczeń, stworzone w oparciu o dostępne dane.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00