Rozwój platform analitycznych odpowiada na nowe potrzeby biznesu

Potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw i ich działów IT ciągle ewoluują. Strategie związane z wykorzystaniem AI, IoT, big data i advanced analytics wymagają wysokopoziomowych platform technologicznych, które mogą zagwarantować wysoką wydajność i ciągłość usług. Mają one kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów biznesowych przedsiębiorstw.

(30 października 2018 r.) - Firmy potrzebują spójnej infrastruktury analitycznej, którą można łatwo zarządzać i która zapewnia wydajność i skalowalność przetwarzań, odporność na awarie oraz bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwala na korzystanie z dowolnego języka programowania lub narzędzi wybranych przez użytkowników. Najnowsza oferta technologiczna SAS odpowiada na te wyzwania. Szczególnie istotne są dziś wyjątkowe funkcjonalności platformy SAS w zakresie data mining i machine learning oraz jej łatwa integracja z rozwiązaniami open source.

Tegoroczna edycja konferencji SAS dla Administratorów i Praktyków będzie doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi komponentami technologii SAS i szerokim zakresem funkcjonalności dostępnych narzędzi do zarządzania danymi, raportowania, wizualizacji i zaawansowanej analityki. Program konferencji przygotowany został z myślą o administratorach SAS, którzy w codziennej pracy zajmują się zarządzaniem platformą SAS, dbając o jej prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój adekwatny do potrzeb organizacji.

SAS Viya

Odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby biznesu i ciągłe dążenie do skrócenia czasu potrzebnego na podjęcie decyzji jest SAS Viya. Otwarte i gotowe do działania w chmurze środowisko, skierowane jest do wszystkich członków organizacji, od specjalistów data science i analityków biznesowych, po deweloperów aplikacji i kadrę zarządzającą. Główną siłą narzędzi SAS Viya są najnowsze algorytmy, zaawansowana technologia, zwiększona wydajność oraz łatwość obsługi. Dużą zaletą funkcjonalności rozwiązań SAS jest możliwość ich integracji z rozwiązaniami open source, co odpowiada na potrzeby programistów, analityków i specjalistów data science. W środowisku SAS Viya można z łatwością wykorzystać istniejące zasoby SAS, ponieważ jest ono kompatybilne z platformą SAS 9.4. Integracja SAS z rozwiązaniami open source, takimi jak np. Python zapewnia możliwość wykorzystania dotychczasowych kodów i umiejętności przez użytkowników, którzy do tej pory nie znali SAS oraz wykorzystania algorytmów SAS do obliczeń z zakresu zaawansowanej analityki.

Kluczowe funkcjonalności SAS Viya obejmują między innymi:

  • SAS Visual Analytics - narzędzie do samodzielnego przygotowywania raportów, które wzbogacono o nową formę prezentacji relacji pomiędzy danymi.
  • Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, poczynając od SAS Visual Data Mining and Machine Learning oraz SAS Visual Text Analytics. Bazując na długiej historii rozwoju metod uczenia maszynowego, produkty te pozwalają na wykorzystanie metod deep learning, stosując je np. do rozpoznawania mowy, co umożliwia wyciąganie pogłębionych wniosków z danych.
  • Rozwiązanie SAS Data Preparation, pozwalające na samodzielne przygotowanie przez użytkowników biznesowych zbiorów danych, wykorzystywanych później do dalszych analiz, wykonywanie transformacji danych, mapowanie z użyciem graficznych kreatorów, uwzględniające metody zapewniające wysoką jakość danych.
  • CAS - najnowsza generacja silnika przetwarzania danych In-Memory, który jest w stanie analizować dane nawet wtedy, gdy nie mieszczą się one w całości w pamięci RAM. Operacje silnika CAS są automatycznie dzielone pomiędzy rdzenie pojedynczych serwerów przez co mogą pracować nawet na obszernych klastrach obliczeniowych wykorzystując przy tym dostępną im pamięć.
  • Pojedynczy interaktywny interfejs, obejmujący szeroki zakres zadań oraz metod analitycznych, który pomaga użytkownikom nieznającym języków programowania w szybszym rozwiązywaniu problemów biznesowych.
  • Otwartość - wsparcie dla innych niż SAS języków programowania (np. Java, Python, Lua, R, Scala) a także możliwość przywołania aplikacji przy pomocy publicznych interfejsów REST API.
  • Praca w chmurze za pośrednictwem SAS Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz innych rozwiązań, w tym SaasNow.


Konferencja SAS dla Administratorów i Praktyków ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy poprzez zaprezentowanie możliwości najnowszych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń w gronie zaawansowanych użytkowników SAS. Eksperci będą prezentować narzędzia i opcje, o których każdy administrator wiedzieć powinien, jak również przedstawiać rezultaty zrealizowanych projektów i nowe pomysły na wykorzystanie platformy SAS. W trakcie konferencji omawiane będą również przykłady zastosowań SAS w różnych obszarach biznesowych, takich jak prognozowanie sprzedaży, zarządzanie kampaniami w marketingu, zarządzanie cyklem życia klienta czy wykrywanie nadużyć.

SAS dla Administratorów i Praktyków to cykliczna konferencja, która odbywa się od kilku lat i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. SAS ma w Polsce szerokie grono aktywnych i kompetentnych użytkowników, którzy nieustannie poszukują inspiracji oraz innowacyjnych pomysłów na to, aby wciąż poszerzać wykorzystanie dostępnych narzędzi SAS w swoich organizacjach i usprawniać ich działanie
- mówi Paweł Plewka, Technical Support Manager w SAS Polska.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 i 20 listopada 2018 roku w SAS Innovation Hub w Warszawie. Wydarzenie jest dedykowane administratorom, analitykom i programistom. Partnerem spotkania jest firma Intel.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00