Group of students walking outside

SAS® Student Ambassador Program

Dowód uznania za Twoje umiejętności SAS®


Doceniamy kompetencje kolejnego pokolenia specjalistów w dziedzinie rozwiązań SAS. SAS Student Ambassador Program to znakomity sposób na zaprezentowanie własnego talentu i zdobycie uznania, na które zasługujesz. Wzmianka na ten temat doskonale wygląda w CV!

This opportunity put me on the track for what I’d wanted for my career for several years. ... My presentation allowed me to demonstrate real skills that weren’t on my resume. And that helped me solve the old puzzle, ‘How do you get the job if you don’t already have the job?’

Cameron Jagoe
SAS Student Ambassador

O programie Studenckich Ambasadorów SAS®

Kto może ubiegać się o udział w programie?

O udział w programie mogą ubiegać się studenci studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Pozytywnie mogą zostać rozpatrzone również aplikacje absolwentów. Zgłoszony projekt musiał być realizowany w ciągu 12 miesięcy przed terminem składania wniosków. Aplikujący muszą złożyć dokumenty, przedstawić projekty i wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi w języku angielskim, dlatego niezbędna jest również solidna znajomość tego języka.

Czy moje badania mogą mieć współautora?

Prace studentów przygotowane ze współautorami (innymi studentami, profesorami i/lub osobami spoza uczelni) są dopuszczalne; jednakże status ambasadora zostanie przyznany tylko studentowi, który jest głównym prezentującym na konferencji.

Jeżeli współautorami pracy jest kilku studentów, każdy z nich musi złożyć indywidualną aplikację o nadanie statusu Studenckiego Ambasadora SAS. Jeżeli student zgłaszający pracę przygotowaną wspólnie z wieloma autorami zostanie ambasadorem, nie ma gwarancji, że pozostali współautorzy również otrzymają ten status, ponieważ wybór Ambasadorów SAS jest oparty na wielu kryteriach. Osoba składająca wniosek oraz współautorzy muszą wskazać w swoich aplikacjach głównego autora pracy.

Jak przebiega proces selekcji?

Zgłoszone materiały są oceniane przez liderów konferencji SAS Global Forum, którzy co roku określają, jakie materiały mogą być dopuszczone do prezentacji. Liderzy konferencji oceniają poszczególne aplikacje i decydują o tym, kto zostanie Studenckim Ambasadorem SAS.

Jakiego rodzaju projekty można zgłaszać?

SAS Global Forum jest znane z tego, że dostarcza doskonałe materiały, przydatne dla użytkowników narzędzi SAS na każdym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową SAS Global Forum, gdzie podano więcej szczegółów na temat opracowywania propozycji materiałów oraz wiele informacji na temat grup odbiorców oraz branż reprezentowanych na SAS Global Forum.

Czy mogę zgłosić więcej niż jedną pracę?

Tak, można zgłosić więcej niż jedną pracę. Jednakże do każdej pracy należy złożyć osobną aplikację.

2016 SAS Student Ambassadors

Ambasadorzy SAS® 2016

Na zdjęciu od lewej do prawej: Matthew Collins, Lucy D'Agostino McGowan, Vinoth Kumar Raja, Kyle Irimata, Sherrie Rodriguez, Veronica Renauldo, Katherine Cai, Cameron Jagoe, Verlin Joseph, Sara Armandi, Niloofar Ramezani, Mostakim Tanjil.


To może Cię również zainteresować

Content is loading

Group of students sitting outside

Zapoznaj się z najnowszymi zasobami dydaktycznymi i edukacyjnymi

Back to Top