Woman studying at the university

Program SAS® Joint Certificate

Przygotuj studentów, tak aby osiągnęli sukces w świecie wszechobecnych danych


Pomóż wypełnić lukę zapotrzebowania na uzdolnionych analityków biznesowych na współczesnym rynku pracy. Rozwijaj program prowadzący do uzyskania certyfikatu wydawanego wspólnie z SAS.

 

Czym jest program SAS® Joint Certificate?

Celem programu SAS Joint Certificate jest pomoc uczelniom w przygotowaniu studentów do pracy w środowisku wszechobecnych danych. Wspólny certyfikat potwierdza, że student zaliczył kurs obejmujący rozwiązywanie autentycznych problemów biznesowych z wykorzystaniem oprogramowania SAS, co zapewnia mu przewagę konkurencyjną na rynku pracy. To znakomity sposób, aby docenić studentów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w używaniu i stosowaniu technologii SAS.


Na czym polega program SAS® Joint Certificate?

SAS ściśle współpracuje z uczelnią przy opracowaniu programu wspólnej ścieżki studiów uwzględniającej różne obszary merytoryczne SAS, głównie w ramach istniejącego programu studiów. Dostępne są także opcje kursów niepowiązanych ze zwykłym tokiem studiów, prowadzących do uzyskania certyfikatu.

Obowiązki uczelni

  • Opracowanie nowych kursów lub wybór gotowych kursów w celu przystąpienia do programu certyfikacyjnego, który musi obejmować co najmniej 12 punktów ECTS. Na co najmniej jednym z kursów musi być wykorzystywane oprogramowanie SAS.
  • Współpraca z SAS przy wyborze tematu i tytułu certyfikatu.
  • Opracowanie instrukcji kursu, administracja programem oraz weryfikacja spełnienia wymagań przez studentów ubiegających się o certyfikat.
  • Przygotowanie i wręczenie certyfikatów.

Obowiązki SAS

  • Weryfikacja i zatwierdzenie programu nauczania oraz wszelkiej proponowanej treści kursu.
  • Współpraca przy opracowaniu tematu i tytułu certyfikatu.
  • Udostępnienie logo SAS do wykorzystania przez uczelnię na certyfikatach oraz w materiałach marketingowych.
  • Współpodpisywanie certyfikatów.
  • Promowanie programu na stronach internetowych SAS.
The demand for the SAS certificate has exceeded our expectations. We see students from all different parts of campus – biology, political science, psychology and nursing. There’s a wide diversity of majors because what the courses teach is useful in so many fields. Jennifer Priestley Assistant Professor of Applied Statistics Kennesaw State University

Jak rozpocząć przygotowania do prac nad wspólnym certyfikatem z SAS?

Down

Back to Top