SAS® Demand Forecasting for Retail

Oprogramowanie SAS Demand Forecasting for Retail wykorzystuje wysokowydajny i niedostępny gdzie indziej, silnik prognostyczny do automatyzowania procesów diagnozowania, modelowania, generowania oraz uzgadniania prognoz dla wszystkich towarów i punktów sprzedaży.

Pozwala na tworzenie projektów prognostycznych i zarządzanie prognozami dzięki wbudowanemu w system repozytorium oraz mechanizmowi wersjonowania.

Korzyści

Stymuluj osiąganie lepszych rezultatów

Lepsze prognozowanie i zatowarowanie poprawiają każdy aspekt funkcjonowania biznesu - lepsze dopasowanie poziomu zapasów do popytu poprawia rentowność. Bardziej dokładne prognozy popytu poprawiają proces zamawiania towaru, dostaw oraz uzupełnień.

Wykorzystaj wysoką skalowalność

SAS wspiera całą organizację sieci detalicznej, aż do poziomu pojedynczego przecięcia sklep - SKU, bez względu na typ prowadzonej sprzedaży.

Popraw planowanie dzięki lepszemu odczytywaniu sygnałów popytowych

Poprzez płynną integrację z istniejącym procesem planowania, rozwiązanie SAS Demand Forecasting for Retail pomaga w identyfikacji szans i poprawie rentowności.

Zwiększ produktywność swoich pracowników

Dedykowany interfejs oraz zarządzanie prognozami w oparciu o zautomatyzowany mechanizm wykrywania wyjątków, redukują potrzebę manualnego zasilania prognoz oraz pamiętania o ręcznym wymuszaniu ich aktualizacji.

Popraw trafność prognoz

SAS dostarcza detalistom niedostępny nigdzie indziej zbiór modeli dedykowanych ich działalności, który generuje prognozy w oparciu o uchwycony trend, promocje sezonowe i inne znane czynniki wpływające na przejściową zmianę sprzedaży. Opatentowany silnik samodzielnie dobiera najlepszy model prognostyczny.

Funkcjonalności

  • Obszerny zbiór funkcji dedykowanych sieciom sprzedaży detalicznej.
  • Możliwość wizualnego kształtowania popytu i analiza scenariuszy „what-if”.
  • Modelowanie i zarządzanie zdarzeniami.
  • Prognozowanie zdarzeń nietypowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top