Backgrounds 84A1005
Clinical Data Integration

SAS® Clinical Data Integration

Zapewniamy powtarzalność i automatyzację procesu integracji danych

SAS Clinical Data Integration organizuje, standaryzuje i zarządza danymi z badań klinicznych oraz metadanymi.

Rozwiązanie to stanowi podstawę do zdefiniowania zestawów danych do analizy i wsparcia analiz strategicznych, takich jak badania krzyżowe (cross-study) i zaawansowane analizy bezpieczeństwa. SAS oferuje zarówno szybkość, jak i wydajność, dzięki automatyzacji zadań związanych z powtarzalnymi procesami integracji danych klinicznych.

Korzyści

Zwiększenie efektywności operacyjnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

 • Automatyzacja powtarzalnych zadań, aby zwolnić zasoby do realizacji zadań o wysokim priorytecie.
 • Zwiększenie zdolności organizacji do obsługi dodatkowych badań, jak również bardziej złożonych testów globalnych.
 • Podczas programowania wytwarzane jest i weryfikowane mniej linii kodu, a kod raz napisany może być potencjalnie ponownie wykorzystany w przyszłych badaniach.
 • Właściwe zwymiarowanie badań klinicznych bez zwiększania kosztownych, trudnych do znalezienia, zasobów zespołu badawczego.
 • Zarządzanie danymi i ponowne wykorzystywanie informacji przechowywanych we wspólnym repozytorium w celu zmniejszenia czasu potrzebnego zarówno na rozwijanie, jak i konserwację zasobów.
 • Obsługa badań adaptacyjnych poprzez szybki dostęp do danych klinicznych.

Osiągnięcie maksymalnego wzrostu

 • Wykorzystanie potencjału posiadanych danych klinicznych w celu dokonywania nowych odkryć i zdobywania nowych rynków.
 • Przyspieszenie procesu przygotowania danych do publikacji medycznych.
 • Automatyzacja migracji pozyskanych danych do różnych standardów.
 • Wsparcie oraz automatyzacja standaryzacji i agregacji danych w realizowanych badaniach klinicznych.

Zapewnienie właściwego stosowania norm

 • Walidacja zarówno struktury, jak i zawartości danych pod względem zgodności z CDISC SDTM lub ADaM.
 • Standaryzowanie danych dla CDISC SDTM, SEND lub ADaM przy użyciu wbudowanych modeli danych i ich przetwarzania.
 • Wizualna konwersja danych historycznych do danych standaryzowanych.

Dostarczenie spójnych, pewnych i zweryfikowanych informacji klinicznych

 • Zagregowane informacje z praktycznie każdej platformy sprzętowej i systemu operacyjnego.
 • Rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim wpłyną one na wyniki badań, poprzez automatyzację procedur dotyczących transformacji i jakości danych.

Zwiększenie wydajności

 • Tworzenie i dokumentowanie pracy przy użyciu przyjaznego dla użytkownika interfejsu GUI.
 • Zmniejszenie konieczności pisania unikalnego kodu dla każdego badania.
 • Przyspieszenie prac poprzez łatwe poszerzanie zespołu badawczego, kontynuującego działania wykonywane przez innych.
Backgrounds 84A1378

Funkcjonalności

Clinical Data Integration
 • Integracja danych klinicznych, transakcyjnych i bezpieczeństwa z wielu różnych źródeł
 • Przygotowanie jednolitych, spójnych danych do analizy

 

 • Poprawa jakości danych w celu zapewnienia wiarygodnych wniosków analitycznych
 • Wsparcie dla różnych standardów danych i przeprowadzanie kontroli adherencji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top