Backgrounds 84A1378
SAS® Fraud Framework for Insurance

SAS® Fraud Framework for Insurance

Wykrywanie, zapobieganie i zarządzanie szkodami o znamionach nadużyć w ramach całej organizacji

Nadużycia w ubezpieczeniach majątkowych powodują straty rzędu 30 miliardów dolarów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. Prognozuje się, że wielkość ta będzie rosła zarówno dla okazjonalnych nadużyć, jak i tych zorganizowanych.

Większość dostępnych oszacowań wskazuje, że ponad 10 procent roszczeń ubezpieczeniowych stanowią nadużycia, przy czym wraz z prognozowanym wzrostem okazjonalnych i zorganizowanych przestępstw ubezpieczeniowych, kwoty nienależnych wypłat będą rosły. Firmy ubezpieczeniowe często nie podejmują próby odzyskania nienależnych wypłat, ponieważ kwoty możliwe do uzyskania nie rekompensują kosztów dochodzenia roszczeń.

Korzyści

Zmniejszenie strat z tytułu nienależnych wypłat

 • Zapobieganie nadużyciom na wczesnym etapie likwidacji, zanim jeszcze zostanie zaspokojone roszczenie, dzięki ocenie roszczeń w czasie rzeczywistym w trybie on-line.
 • Wykrywanie przypadków zawyżania roszczeń, poprzez analizę wysokości i cech szkód, ich segmentację, porównanie roszczeń względem grup odniesienia, analizę anomalii.
 • Identyfikację profesjonalnych przestępców i dokładną ocenę przychodzących roszczeń, dzięki dostępowi i wykorzystaniu technik eksploracji baz zawierających dane o oszustach ubezpieczeniowych.
 • Wykrycie nadużyć wewnętrznych poprzez zintegrowanie rozwiązania z bazami danych pracowników i informacjami o osobach odpowiedzialnych za likwidację poszczególnych szkód.
 • Analizę i monitorowanie kosztów oraz działań partnerów - m.in. segmentację warsztatów naprawczych.
 • Zgromadzenie informacji w obrębie systemu o wszystkich potwierdzonych przypadkach nadużyć, podejrzeniach, świadkach, przekierowaniach spraw w celu skutecznej i szybkiej detekcji oszustów i większej precyzji oceny przychodzących roszczeń.

Obniżenie wydatków szkodowych

 • Znaczne ograniczenie liczby typowań w grupie uczciwych roszczeń (tzw. fałszywych alarmów).
 • Wzrost efektywności weryfikacji szkód, dzięki użyciu zaawansowanych narzędzi zarządzania sprawami, w tym automatycznego generowania diagramów sieci powiązań dających analitykom/śledczym wygodny dostęp do szczegółowych informacji odnośnie klientów i osób z nimi powiązanych w zdarzeniach szkodowych.
 • Wzrost ROI na analityka poprzez znaczne ograniczenie fałszywych alarmów, priorytetyzację sieci o wyższym ryzyku i lepszą precyzję sprawdzeń.
 • Uwzględnienie w systemie wszystkich kosztów likwidacji szkód i wykorzystanie ich do oszacowania rezerw szkodowych dla przyszłych szkód o podobnych cechach.

Uzyskanie pełnego obrazu ryzyka nadużyć

 • Dostęp do historii szkodowej pojedynczego klienta, pozwalający na identyfikację nadużyć w obrębie różnych produktów.
 • Możliwość ciągłego adaptowania systemu do zmieniającej się natury nadużyć, m.in. poprzez bieżące odświeżanie modeli i wygodne dodawanie nowych reguł i zależności.
 • Poznanie wschodzących zagrożeń szkód ubezpieczeniowych i wczesne zapobieganie znacznym stratom, dzięki użyciu potencjału analizy sieci społecznych oraz data miningu.

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

 • Poprawa jakości obsługi klienta i pozytywny wpływ na reputację firmy dzięki przeprowadzaniu wnikliwej weryfikacji wśród mniejszej liczby uczciwych klientów.
 • Zmniejszenie zainteresowania firmą wśród oszustów - uzyskanie wizerunku firmy skutecznie zarządzającej ryzykiem przestępczości.
 • Spełnienie oczekiwań udziałowców, organów nadzorczych, agencji ratingowych i innych podmiotów poprzez prowadzenie świadomej polityki zarządzania ryzykiem nadużyć.

Screenshoty & Demo

Backgrounds 84A1378

Funkcjonalności

Fraud Framework for Insurance
 • Wykrywanie nadużyć
 • Zarządzanie alertami
 • Analiza sieci społecznych
 • Zarządzanie sprawami

  CNA
  The implementation of such groundbreaking technology and its impact inspires confidence and gratitude among our customers.
  Przeczytaj opis referencyjny

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Back to Top