Insurance Analytics Architecture

SAS® Insurance Analytics Architecture

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane – zapewnienie spójności, redukcji kosztów i czasu

Niespójne, niekompletne i nieprecyzyjne dane, pochodzące z różnych systemów operacyjnych (np. obszaru polis, szkód, płatności) deprecjonują wiarygodność analiz i znacznie utrudniają podejmowanie optymalnych decyzji.

 

SAS lets us work faster and smarter. More and more people are requesting access: SAS is a fundamental building block for what we want to achieve as the business moves forward.

Charlie Ewing
Finance Business Solutions
AEGON

Konsolidacja danych w obrębie organizacji, zapewnienie łatwego dostępu do analiz i raportów, pozwala zapewnić spójność w obrębie organizacji, zredukować koszty i czas potrzebny na przygotowanie wyników, aby w konsekwencji umożliwić użytkownikom podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, a nie wyobrażenia.

 

  • Dostarczanie informacji, które są spójne, dokładne, aktualne i możliwe do zweryfikowania. SAS Insurance Analytics Architecture zapewnia należyty dostęp do danych zgodnie z potrzebami użytkowników, przyczyniając się do wzrostu zaufania w wiarygodność danych firmy ubezpieczeniowej.
  • Uzyskanie pełnego, zintegrowanego obrazu przedsiębiorstwa na podstawie kompletu informacji. Predefiniowane logiczne i fizyczne modele danych oraz obszerne słowniki danych standaryzują ponad 5 000 atrybutów danych ubezpieczeniowych, obejmując wszystkie obszary organizacji (m.in. informacje o klientach, polisach, szkodach, wielkościach finansowych, reasekuracji), i pełniąc rolę kompleksowej bazy informacji.
  • Wygodny dostęp do potrzebnych danych. SAS Insurance Analytics Architecture może łączyć i przetwarzać dane pochodzące z praktycznie każdego systemu operacyjnego lub platformy sprzętowej. Skrócenie czasu dostarczenia odpowiednich informacji użytkownikom pozwala na oszczędność zasobów.
  • Prezentacja informacji różnym rodzajom użytkowników. SAS Insurance Analytics Architecture zapewnia pełen wachlarz funkcjonalności Business Intelligence i zawiera proste w użyciu mechanizmy raportowania oparte o portal internetowy, które pozwalają na skuteczną komunikację istotnych informacji biznesowych odpowiednim odbiorcom.
  • Eliminacja nakładających się funkcjonalności różnych narzędzi i systemów dzięki pojedynczemu, pełnemu rozwiązaniu. Elastyczne, solidne i kompletne rozwiązanie stanowi alternatywę dla fragmentarycznego podejścia łączenia i zarządzania technologiami pochodzącymi od różnych dostawców. Zapewnia to nie tylko szybszy dostęp do wyników, ale też niższe koszty całkowite i redukcję ryzyka.

Screenshoty

Funkcjonalności

Insurance Analytics Architecture
  • Ubezpieczeniowy model danych
  • Zarządzanie danymi
  • Raportowanie i Business IintelligenceChcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top