Backgrounds 84A1005
SAS Fraud Framework for Government

SAS® Fraud Framework for Government

Proaktywne zapobieganie nadużyciom, marnotrawstwu, wyłudzeniom i niezgodnościom

Kompleksowe spojrzenie na problem nadużyć na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł. Hybrydowe podejście do analityki pozwalające na identyfikację nadużyć na podstawie pozornie niepowiązanych wydarzeń i ukrytych relacji. SAS wspiera administrację w działaniach, których celem jest należyta dbałość w wydawaniu pieniędzy publicznych.

Korzyści

Wykrycie nadużycia zanim zostanie dokonana płatność

Nasza unikalna analityka hybrydowa wykorzystuje wiele technik, takich jak automatyczne reguły biznesowe, modelowanie predykcyjne, wyszukiwanie i analiza tekstów, raportowanie wyjątków czy analiza sieci powiązań do wykrywania podejrzanych zachowań i zatrzymania nieuczciwych transakcji przed ich zakończeniem. Precyzyjne wskazywanie podejrzanych transakcji znacznie zmniejsza liczbę fałszywych alarmów, dzięki czemu zdecydowana większość prawidłowych transakcji obsługiwana jest bez opóźnień.

Uzyskanie skonsolidowanego widoku na ryzyko nadużyć

Wyniki pracy systemu analitycznego wykrywającego nadużycia są przechowywane i wykorzystywane do stałego poprawiania modeli analitycznych. W ten sposób system dopasowuje się do stale zmieniających się trendów. Schematy sieci społecznych i zaawansowane funkcje wyszukiwania danych umożliwiają lepsze zrozumienie nowopojawiających się zagrożeń, dzięki czemu można uniknąć strat na najwcześniejszych etapach prób oszustwa.

Wykrycie zorganizowanych grup przestępczych

Identyfikacja zależności pomiędzy pozornie niezwiązanymi osobami, podmiotami i czynnościami z wykorzystaniem unikalnej wizualizacji połączeń sieci przestępczej, która pozwala przeglądać i analizować działania i relacje w wymiarze całej sieci. W rezultacie, można odkryć zorganizowane i ukryte działania zdolne wygenerować ogromne straty i uzyskać wgląd w to, jak rozwijają się i zmieniają w czasie zachowania grup przestępczych.

Efektywne wykorzystanie czasu i zasobów

Techniki analityczne pozwalają automatycznie określić, które przypadki są warte zbadania oraz które zapewnią najlepsze wyniki przy najmniejszym koszcie. Zintegrowane zarządzanie sprawami umożliwia stosowanie najlepszych praktyk i właściwe gromadzenie materiału dowodowego, co znacznie zmniejsza koszty dochodzeń.

Office background 2

Funkcjonalności

SAS Fraud Framework for Government
 • Integracja danych i identyfikacja tożsamości osób. Integracja danych z dowolnego źródła, niezależnie od systemu czy formatu, pozwala dać pełny obraz każdej osoby lub firmy.
 • Intuicyjny interfejs dla wszystkich typów użytkownika. Dane z całej instytucji i źródeł zewnętrznych dostępne są jednym miejscu.

  • Analityka hybrydowa. Nasze hybrydowe podejście analityczne znacznie zwiększa wykrywalność nadużyć przy minimalizacji fałszywych alarmów.
  Zakres funkcjonalności
  The system analyzes social networks to determine if individuals are likely to commit fraud. Social network analysis also helps identify collusive fraud ring companion cases. The bottom line: more than $6.8 million in savings.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Back to Top