SAS for Law Enforcement

SAS® for Law Enforcement

Analityczne podejście do informacji i działań operacyjnych

Rozwiązanie SAS for Law Enforcement zapewnia kompleksowe wsparcie działań operacyjnych służb policyjnych. Rozwiązanie dostarcza bezpiecznych, precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym na każdym etapie cyklu życia informacji operacyjnych, jest w pełni kompatybilne z innymi systemami i może przetwarzać oraz analizować duże ilości danych w celu poprawy jakości informacji operacyjnych, ograniczenia przestępczości i ochrony obywateli.

Korzyści

Zapewnienie szybkiego i skutecznego zarządzania informacjami operacyjnymi podstawowym użytkownikom, ich zwierzchnikom, pracownikom operacyjnym i analitykom

Dzięki wsparciu całego cyklu życia informacji operacyjnych – od gromadzenia danych po ich weryfikację, ocenę, analizę i dystrybucję – instytucje mogą zarządzać informacjami, monitorować je i kontrolować we własnych systemach.

 

Ograniczenie liczby błędów i nieprawidłowości przy aresztowaniach z jednoczesnym zachowaniem należytej staranności wymaganej od organów ścigania

Udostępnienie całkowitej dokumentacji dotyczącej aresztowania wszystkim upoważnionym do tego osobom z całej organizacji zmniejsza ciężar administracyjny wypisywania zarzutów i zarządzania procesem zatrzymania. Proponowane rozwiązanie potrafi rejestrować i zarządzać przedmiotami zgubionymi, znalezionymi i zajętymi, co pozwala zmniejszyć nakład pracy administracyjnej i zwiększyć szanse zwrotu przedmiotów ich prawowitym właścicielom.

Niższe koszty dzięki pojedynczemu, kompleksowemu rozwiązaniu

Eliminacja konieczności wielokrotnego wpisywania danych pozwala funkcjonariuszom skupić się na zadaniach merytorycznych, zapewnia, że istotne informacje nie zaginą i pomaga ograniczyć efekt redukcji liczby funkcjonariuszy. Podejście to zmniejsza również koszty operacyjne i wsparcia IT.

Zarządzanie procesem rejestracji przestępstw, osób zaginionych i innych zdarzeń

W ramach standardowego procesu można zgromadzić dane dotyczące powiązanych osób, przedmiotów lokalizacji i wydarzeń, aby poprawić dokładność posiadanych zapisów i zapewnić funkcjonariuszom czas niezbędny na prowadzenie dochodzeń. Dzięki zapewnieniu, że osoby włączone w proces dochodzeniowy posiadają niezbędne informacje i łatwy dostęp do kluczowych faktów, rozwiązanie SAS pomaga zapewnić skuteczną i skoordynowaną reakcję służb w przypadku zaistniałych zdarzeń i przestępstw.

Monitoring dochodzeń w zakresie przestępstw i wykroczeń oraz przygotowania powiązanych materiałów prokuratorskich

Prezentowane rozwiązanie obejmuje funkcje zarządzania wykroczeniami i pomaga w przygotowywaniu powiązanych materiałów prokuratorskich. Jednolity proces uwzględnia także przygotowanie materiałów, które zostaną przedstawione w sądzie, pomaga zapewnić dobre przygotowanie prokuratora i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu oskarżenia, a także ogranicza możliwość porażki z przyczyn formalnych.

Spójny zakres informacji

Wspólne zapisy podstawowe zapewniają spójne i aktualne informacje o osobach, przedmiotach, lokalizacjach i zdarzeniach (POLE - ludzie, przedmioty, lokalizacje, zdarzenia). Przyspiesza to proces dochodzeniowy i podnosi jakość danych, a przy tym zapewnia jednolitą wersję każdego zapisu w systemie.

Screenshoty

Funkcjonalności

SAS for Law Enforcement on desktop
 • Zarządzanie informacjami operacyjnymi
 • Rejestrowanie przestępstw/zdarzeń
 • Przygotowywanie spraw
 • Zarządzanie sprawami
 • Zarządzanie procesem aresztowania
 • Zarządzanie dochodzeniami
 • Zarządzanie własnością
 • Integracja danych
 • Wyszukiwanie informacji
 • Analiza powiązań
 • Raportowanie i przekazywanie informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top