Intelligence Management

SAS® for Intelligence Management

Kompleksowe zarządzanie informacjami operacyjnymi

Dzięki rozwiązaniu SAS for Intelligence Management agencje bezpieczeństwa i organy ścigania mogą szybko i bezpiecznie gromadzić, przetwarzać, oceniać, priorytetyzować, analizować i przekazywać informacje operacyjne opracowywane na podstawie badania ogromnych zbiorów danych (Big Data).

Korzyści

Prosty proces ręcznego wprowadzania informacji

Użytkownicy mogą szybko wprowadzać informacje do systemu, także z poziomu urządzeń mobilnych.

Integracja danych z wielu różnorodnych źródeł

SAS zapewnia zaawansowane możliwości integracji danych z praktycznie każdego źródła oraz wymianę danych między różnymi platformami.

Budowanie procesów obiegu informacji

To pojedyncze rozwiązanie wspiera procesy workflow w zakresie gromadzenia, przetwarzania, oceny, priorytetyzacji, analizy i przekazywania danych operacyjnych. Oznacza to mniejsze prawdopodobieństwo opóźnienia, błędnej interpretacji czy utraty danych podczas ich obróbki w ramach procesu.

Skuteczna analiza powiązań

Możliwość tworzenia i wizualizacji powiązań zapewnia analitykom obraz struktury sieci oraz powiązań między ludźmi, przedmiotami i lokalizacjami, dzięki czemu użytkownicy systemu zyskują jednolity obraz prawdziwego stanu rzeczy.

Spójne informacje

Oprogramowanie SAS for Intelligence Management zawiera zestaw zapisów utworzony zgodnie z metodologią POLE (ang. people, objects, locations and events – ludzie, przedmioty, lokalizacje i zdarzenia) i zapewnia dostępność spójnych i aktualnych informacji w ramach tej metodologii.

Zaawansowane wyszukiwanie

Zaprojektowany do zapewnienia szybkich rezultatów proces wyszukiwania umożliwia błyskawiczną reakcję i wyszukiwanie wielotorowe. Użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym i do zautomatyzowanego procesu wyszukiwania, dzięki czemu zawsze uwzględniają wszelkie najaktualniejsze zarejestrowane zmiany.

Dystrybucja informacji

Elastyczny proces przekazywania danych pozwala na dystrybucję informacji operacyjnych osobom w całej organizacji (od poziomu dowództwa do funkcjonariuszy pracujących w terenie), które ich potrzebują, kiedy ich potrzebują i w wymaganym formacie.

Kontrola użytkowników i informacji

Rozwiązanie SAS pozwala osobom o odpowiednich uprawnieniach dostępu na przeglądanie gromadzonych i edytowanych informacji na różnych etapach cyklu operacyjnego, a także na kontrolowanie działań konkretnych użytkowników.

Screenshoty

Funkcjonalności

Intelligence Management
 • Kompleksowe zarządzanie danymi operacyjnymi
 • Procesy workflow, które odzwierciedlają procesy i priorytety operacyjne
 • Rygorystyczny proces nadzoru i weryfikacji

 • System bezpieczeństwa bazujący na funkcjach
 • Skalowanie informacji operacyjnych
 • Analiza powiązań
 • Interfejs GIS  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Back to Top