SAS for Fusion Centers

SAS® for Fusion Centers

Bezpieczne dostarczanie informacji w odpowiednim miejscu i czasie

Przy pomocy bezpiecznej platformy analitycznej instytucje nadzorujące przestrzeganie prawa i agencje bezpieczeństwa mogą przetwarzać i weryfikować dane z różnych źródeł w celu tworzenia informacji operacyjnych na potrzeby analityków, funkcjonariuszy śledczych oraz dowódców odpowiednich służb w sposób szybki, bezpieczny i skuteczny, aby mogli oni przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Korzyści

Ograniczanie potrzebnych zasobów dzięki pojedynczemu, kompleksowemu rozwiązaniu

Zarządzanie wszystkimi kluczowymi procesami wchodzącymi w zakres wymiany informacji operacyjnych między różnymi instytucjami bezpieczeństwa szybko, efektywnie i bezpiecznie. Oprogramowanie SAS® for Fusion Centres spełnia specyficzne potrzeby wynikające z różnych polityk i procedur ośrodków integracji danych.

Przekazywanie informacji

Rozwiązanie SAS umożliwia gromadzenie, analizowanie i przekazywanie określonych informacji operacyjnych osobom, które ich potrzebują, za pośrednictwem ostrzeżeń, pakietów informacyjnych oraz raportów strategicznych bądź taktycznych.

Zarządzanie każdym etapem cyklu życia informacji operacyjnych

SAS zapewnia wsparcie w całym procesie przekształcania surowych danych w cenne informacje operacyjne za pośrednictwem odpowiednich procesów weryfikacji, analizy i wymiany danych, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka utraty lub spóźnionego dostarczenia cennych informacji. Dzięki połączeniu różnych źródeł danych możliwe jest uzyskanie wiarygodnej i kompleksowej wiedzy na temat potencjalnego zagrożenia.

Stały monitoring w celu poprawy wyników

Dzięki możliwościom monitorowania wydajności rozwiązanie SAS zapewnia automatyczne generowanie raportów podsumowujących kluczowe działania dla wszystkich interesariuszy. Szczegółowe parametry pozwalają monitorować i poprawiać wyniki, a jednocześnie uzasadnić przyszłe potrzeby w zakresie finansowania. Dzięki zwiększeniu efektywności wielu codziennych zadań, analitycy i kluczowi pracownicy mogą swobodnie skoncentrować się na swoich obowiązkach strategicznych, co zapewnia bardziej produktywną alokację zasobów.

Funkcjonalności

SAS for Fusion Centers
  • Raporty o działaniach podejrzanych i działania dochodzeniowe. Gromadzenie, weryfikacja i łączenie raportów o działaniach podejrzanych, aby uzyskać obraz ogólny.
  • Ocena zagrożeń. Pomoc w identyfikacji najpoważniejszych zagrożeń z wykorzystaniem procesów workflow oraz narzędzi przetwarzania i analizy.
  • Opracowywanie informacji operacyjnych. Zapewnienie bezpiecznego, precyzyjnego i terminowego zarządzania informacjami operacyjnymi od gromadzenia danych, przez ich weryfikację, ocenę, analizę po przekazanie uprawnionym osobom czy instytucjom.

  • Zarządzanie informacjami i zasobami. Konfiguracja centralnej platformy w celu wspierania niemal wszystkich rodzajów inicjatyw w zakresie zarządzania informacjami operacyjnymi.
  • Produkty sprawozdawcze i informacyjne. Dostarczanie informacji tym, którzy jej potrzebują, w miejscu i czasie, gdy jest potrzebna.
  • Parametry działania. Podsumowywanie głównych działań ośrodka integracji danych poprzez zautomatyzowane raporty.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top