Backgrounds 84A1005
Fraud Network Analysis

SAS® Fraud Network Analysis

Wykrywanie i zapobieganie złożonym nadużyciom, identyfikacja zorganizowanych działań i grup przestępczych

Korporacyjna platforma wykrywania nadużyć pozwalająca na wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, w tym m.in. nadużyciom na wnioskach kredytowych, nadużyciom pracowniczym, płatniczym, handlowym, itd. Jedna platforma pozwala monitorować zachowania klientów i pracowników oraz wykrywać ich podejrzane zachowania, poprzez obserwację pełnego zakresu dostępnych informacji – o klientach, pracownikach, wnioskach, rachunkach, transakcjach, działaniach, itd.

Korzyści

Zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Stosowanie skuteczniejszych metod wykrywania nadużyć może wręcz zniechęcić oszustów do atakowania danej instytucji. Mniejsza liczba fałszywych alarmów oznacza lepszą obsługę uczciwych klientów – i ich większe zadowolenie.

Skonsolidowany obraz ryzyka nadużyć

Skuteczniejsze wykrywanie nadużyć dzięki skonsolidowanej informacji o rachunkach, klientach, transakcjach, pracownikach oraz podejściu cross-kanałowemu i cross-produktowemu. Wyprzedzanie trendów nadużyć dzięki ustawicznemu doskonaleniu modeli i dostrajaniu systemu.

Wykrywanie większej liczby nadużyć, przy jednoczesnej redukcji strat

Przepuszczając wszystkie dane (a nie tylko ich próbki) przez reguły biznesowe i modele analityczne można wykrywać więcej podejrzanych działań. Unikatowy interfejs analityka umożliwia dostrzeżenie powiązanych podmiotów i organizacji przestępczych, które bez tego pozostałyby w cieniu. Jakie są tego rezultaty? Wykorzystując rozwiązania SAS pewien bank zmniejszył swoje koszty o 80% i w skali miesięcznej oszczędzał 1,1 miliona dolarów.

Redukcja fałszywych alarmów. Zwiększenie efektywności wykrywania nadużyć.

Zaawansowany silnik oceny nadużyć wykorzystując modele oceny ryzyka i zagrożonej wartości priorytetyzuje zdarzenia przed ich przekazaniem do zespołu śledczych. Zaoszczędzony w ten sposób czas pozwala specjalistom na prowadzenie wielokrotnie większej liczby dochodzeń i koncentrację na sprawach o wysokiej wartości.

Screenshoty

Office background 2

Funkcjonalności

Fraud Network Analysis
 • Zarządzanie danymi o nadużyciach. Konsolidacja historycznych danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji na potrzeby analiz i dochodzeń.
 • Zarządzanie regułami i modelami analitycznymi. Tworzenie i zarządzanie regułami biznesowymi, modelami analitycznymi i alertami skierowanymi do śledczych.
 • Wykrywanie zdarzeń i generowanie alertów. Ocena danych w czasie rzeczywistym przy pomocy silnika scoringowego pracującego on-line, łączącym w sobie reguły biznesowe, wykrywanie anomalii i zaawansowane techniki analityczne.
  • Zarządzanie alertami. Integracja alertów pochodzących z wielu systemów monitoringu i przedstawianie śledczym pełniejszego obrazu ryzyka.
  • Analiza sieci powiązań (Social Network Analysis). Automatyczna identyfikacja podejrzanych powiązań oraz społeczności charakteryzujących się zwiększonym ryzykiem nadużyć.
  • Opcjonalnie zintegrowane zarządzanie sprawami. Możliwość uporządkowania działań z zastosowaniem systemowych narzędzi śledczych z wykorzystaniem konfigurowalnych procesów workflow.

  Commonwealth Bank of Australia

  Zredukowanie wskaźników strat przyczyniło się do istotnego obniżenia kosztów spowodowanych nadużyciami.
  Przeczytaj opis referencyjny

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Back to Top