SAS® Credit Scoring for Banking

Sprawdzone rozwiązanie stosowane w instytucjach finansowych w Polsce i na świecie

Kontrolowanie ryzyka kredytowego to złożone zagadnienie. Zbyt duże ekspozycja na ryzyko może prowadzić do wysokich poziomów niewykonania zobowiązania (default rates) oraz wysokich odpisów z tytułu strat. Z kolei zbyt konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem oznacza utracone okazje sprzedażowe i przychody. SAS łączy zaawansowane technologie do zarządzania danymi, narzędzia analityczne oraz funkcjonalności w obszarze sprawozdawczości, tworząc potężny system scoringu kredytowego, który pozwalabudować, walidować i wdrażać karty scoringowe, modele ratingowe, jak również modele PD, LGD i CCF szybciej, taniej i elastyczniej, niż w wypadku korzystania z usług jakiegokolwiek podwykonawcy zewnętrznego.

Korzyści

Możliwość podejmowania decyzji kredytowych w oparciu o wiarygodne informacje

Lepsze decyzje kredytowe zarówno na etapie przyznawania, jak i obsługi kredytów zmniejszają straty kredytowe i zwiększają zyskowność. Rozwiązanie daje możliwość budowy kart scoringowych i modeli ratingowych w odniesieniu do praktycznie wszystkich instrumentów kredytowych, w tym m.in. pożyczek gotówkowych, limitów w koncie, kart kredytowych, pożyczek ratalnych i kredytów hipotecznych.

Łatwy dostęp do wszystkich adekwatnych danych i zarządzanie nimi

Szerokie możliwości dostępowe do informacji zlokalizowanych w różnych typach źródeł danych, rozbudowane możliwości przekształcania, standaryzacji i czyszczenia tych danych, w tym danych wnioskowych, rozliczeniowych i windykacyjnych oraz danych pobieranych z zewnętrznych biur informacji kredytowej. Możliwość wykorzystania kompleksowego modelu danych bankowych do zbudowania łatwego w dostępie, spójnego i wiarygodnego data martu, wyposażonego w mechanizmy kontroli i poprawy jakości danych.

Lepsze szacowanie i kontrola ryzyka

Monitorowanie i kontrola ryzyka kredytowego dla posiadanych portfeli kredytowych i usprawnienie strategii pozyskiwania nowych klientów z wykorzystaniem analityki predykcyjnej zapewniającej lepsze zrozumienie konkretnych ryzyk i cech, które doprowadzają do nieterminowości, braku spłat i złych długów. Dokładniejsze, bardziej stabilne modele skutkujące bardziej precyzyjnymi oszacowaniami parametrów ryzyka PD, LGD i CCF.

Szybkie opracowanie kart scoringowych w banku

Możliwość opracowania, weryfikacji i wdrażania własnych bankowych aplikacyjnych i behawioralnych kart scoringowych,modeli ratingowych oraz modeli PD, LGD i CCF. Rozwiązanie ułatwia skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, a także tworzenie bardziej wysublimowanej segmentacji rynkowej oraz strategii pricingowych opartych o ryzyko. W efekcie Bank uzyskuje lepszą kontrolę nad złymi długami przy jednoczesnym usprawnieniu procesów scoringowych i obsługi dobrych klientów.

Bank of America
Bez wsparcia SAS czasy przetwarzania byłyby zbyt długie, kluczowe decyzje opóźnione, a Bank pozostałby daleko w tyle za konkurencją.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top