SAS® Capital Planning and Management

Aktywne planowanie kapitału, szybkie i zgodne
z wymaganiami regulacyjnymi

Stwórz skonsolidowane środowisko planowania kapitału, które pozwoli na efektywne połączenie zarządzania ryzykiem ze światem finansów. Rezultat? Lepsze i bardziej precyzyjne planowanie strategiczne. Szybsze oraz łatwiejsze dostosowanie się do rosnących wymogów regulacyjnych i oczekiwań zarządczych. Mitygacja ryzyka. Aktualna informacja, czy posiadany kapitał jest wystarczający, aby pokonać nadchodzące wyzwania biznesowe, które stawia przed nami dynamicznie zmieniający się rynek.

Korzyści

Usprawnienie planowania kapitału.

Możliwość efektywnego planowania kapitału, który uwzględnia przewidywany bilans, rachunek zysków i strat oraz aktywa ważone ryzykiem, pochodzące od różnych podmiotów gospodarczych i jednostek biznesowych uwzględnianych w procesie planowania działań strategicznych.

Zapewnienie spójności, przejrzystości oraz możliwości pełnej kontroli nad procesem.

Zagregowanie danych oraz ocena ryzyka dla przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Szacowanie kapitału dla wszystkich portfeli oraz bieżąca aktualizacja raportów nadzorczych, w celu zapewnienia zgodności oraz odpowiedniej precyzji przeliczeń.

Zwiększenie wydajności pracowników.

Szybkie tworzenie raportów regulacyjnych za pomocą uprzednio skonfigurowanych procedur planowania kapitałowego, zawierających predefiniowane (wbudowane) wymiary, formy zbiorów, formuły i szablony.

Dostosowanie strategii i celów interdyscyplinarnych.

Opracowanie planów strategicznych w adekwatnej hierarchii przez pryzmat ryzyka, alokacji kapitału oraz działań biznesowych w pełnej zgodności z regulacjami na poziomie spółki lub jednostki biznesowej. W kolejnych krokach dystrybucja planów niezbędnych do realizacji.

Integracja strategii pozyskiwania funduszy
w sprawozdawczości kapitałowej.

Szybka konsolidacja danych do analizy wieloetapowego scenariusza wraz z uwzględnieniem testów warunków skrajnych. Automatyczne generowanie sprawozdań finansowych.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze cechy

  • Zarządzanie procesami biznesowymi. Pozwala w łatwy sposób śledzić i monitorować wszystkie procesy biznesowe związane z planowaniem kapitału.
  • Dynamiczne planowanie i konsolidacja. Natychmiastowe zaobserwowanie wpływu wszystkich zmian w danych albo regułach biznesowych na wartości monitorowanych wskaźników.

  • Ramy planowania kapitałowego. Zawiera przykładowe formuły, wyniki, jak również powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami procesu.
  • Interoperacyjność. Działa jako centralny punkt łączenia i konsolidacji wszystkich zewnętrznych modeli analitycznych, a także umożliwia ścisłą współpracę i interakcję z istniejącymi modelami.Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top