SAS Viya

 

To rozwiązanie jest oparte na SAS Viya - nowoczesnej platformie, zdolnej sprostać każdemu wyzwaniu analitycznemu. SAS Viya, jako zunifikowane i gotowe do działania w chmurze środowisko, obsługuje wszystkich - od specjalistów data science i analityków biznesowych po deweloperów aplikacji i kadrę zarządzającą - dzięki niezawodnemu, skalowalnemu, bezpiecznemu zarządzaniu analityką oraz nadzorowi niezbędnemu w sprawnie funkcjonującym środowisku IT. Oferuje ono także wydajność, jakiej można oczekiwać od SAS - światowego lidera w dziedzinie analityki.

Back to Top