Dziękujemy za udział w SAS Forum Polska 2018!

24. edycja konferencji była okazją do zdobycia wiedzy i inspiracji w zakresie rozwoju narzędzi, technologii i metod analitycznych odpowiadających na rosnące potrzeby organizacji budujących strategię biznesową w oparciu o dane.

Konferencja zgromadziła około 1000 gości

- przedstawicieli firm i instytucji reprezentujących różne branże, a także administrację publiczną i sektor akademicki.