SAS Forum to najważniejsze spotkanie ekspertów i użytkowników analityki biznesowej w Polsce.

24. edycja konferencji będzie okazją do zdobycia wiedzy i inspiracji w zakresie rozwoju narzędzi, technologii i metod analitycznych odpowiadających na rosnące potrzeby organizacji budujących strategię biznesową w oparciu o dane.

Konferencja zgromadzi około 1000 gości

- przedstawicieli firm i instytucji reprezentujących różne branże, a także administrację publiczną i sektor akademicki.

SAS Forum Poska

Back to Top