Blue radiance

  

SAS Analytics U logo

Warsztaty z SAS University Edition

 Godzina 16:00 - 17:30 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  

Przygotowanie do warsztatów

W ramach przygotowania do warsztatów należy pobrać i zainstalować SAS University Edition – dokładny opis procesu instalacji znajduje się na stronach SAS University Edition.

Violet Gradient with Radiance Illustration

Opis warsztatów

Na warsztatach dowiesz się, jak w praktyce wykorzystać szerokie możliwości SAS w pracy z danymi.


SAS University Edition jest nieodpłatną wersją SAS dla studentów. Dzięki dostępnej aplikacji SAS Studio – dowiesz się jak łączyć się z danymi, importować je z pików Excel, tworzyć analizy i raporty za pomocą kreatorów, a także pisać i uruchamiać proste kody w SAS. Na początku warsztatów zostanie pokazane jak skonfigurować środowisko, by podłączyć własne dane. W trakcie warsztatów zostanie wspólnie zbudowany proces, w którym zostaną zawarte się poniższe tematy:

  • Import danych z pliku Excel
  • Uruchamianie prostych analiz/raportów
  • Tworzenie i uruchamianie własnego kodu
  • Łączenie powyższych kroków w proces


Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu, należy przyjść z własnym komputerem z zainstalowanym SAS University Edition.

Warunki uczestnictwa

• Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na warsztaty jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
• Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na podany przez Zgłaszającego adres e-mail.
• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

This event is no longer available for registration.

 
*
*
*
*
 
*
 
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
*
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
 

 

  

Back to Top