Podobnie jak w poprzednich latach, podczas tegorocznej konferencji SAS Forum pragnęliśmy zainspirować uczestników, prezentując szanse i wyzwania doby cyfryzacji z teoretycznej i praktycznej strony.

Trendy i wyzwania

Konferencję rozpoczął Piotr Markowski z firmy doradczej McKinsey & Company, który nie tylko nakreślił kompleksowy pejzaż ekonomii ery internetu, ale wykorzystując wyniki ogólnoświatowego badania Digital Quitient, wykazał, iż różnice między liderami, a maruderami cyfryzacji mają konkretne odzwierciedlenie w ich wynikach ekonomicznych. Odpowiednia strategia, kultura organizacyjna i analityczna oraz technologia są koniecznymi składowymi przyszłego sukcesu.

Doświadczenia liderów

  

W kończącym poranną sesję panelu dyskusyjnym przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw:

  • Orange Polska
  • Bank PKO BP
  • Play
  • Jeronimo Martins

podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zakrojonych na szeroką skalę kompleksowych wdrożeń programów cyfryzacyjnych.

Studia przypadków

Druga część konferencji to szczegółowe studia (cyfrowego) przypadku Orange Polska i Banku ING. Bożena Leśniewska, Członek Zarządu ds. Sprzedaży w Orange opowiedziała o drodze jaką przeszła jej firma od podejścia „one-size-fits-all” do spersonalizowanej oferty produktowej i obsługowej. W istotnej części swojego wystąpienia skoncentrowała się na związkach i współzależnościach sfery cyfrowej i świata fizycznego na bazie swoich doświadczeń w zarządzaniu siecią sprzedaży. Również Przemysław Furlepa z ING Banku Śląskiego, mówiąc o pozytywnych doświadczeniach klientów w kanałach cyfrowych, porównał je do wierzchołka góry lodowej, której niewidoczną część stanowią wyrafinowana architektura techniczna i złożone procesy biznesowe.

Wątek cyfryzacji i innowacyjności kontynuowany był w części popołudniowej, gdzie poruszana była między innymi problematyka praktycznego wykorzystania nowych źródeł danych, takich jak dane z sensorów pomiarowych pojazdów („connected cars”), inteligentnych liczników energii elektrycznej, czy zapisu wideo kamer monitorujących. Nie zabrakło też głosu o znaczeniu demokratyzacji analityki dla innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji, które są dostępne pod poniższym adresem oraz do obejrzenia
galerii zdjęć z SAS Forum 2015.