Rejestracja na część biznesową SAS Forum Polska, 19 października 2015
(Jeśli chcesz zarejestrować się na część technologiczną SAS Forum Polska przejdź na tę stronę)

Warunki uczestnictwa

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 30 września 2015 oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
  • Rezygnację z udziału należy zgłosić w formie pisemnej, nie później niż do dnia 12 października 2015. W przypadku rezygnacji po tym terminie, zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 200 PLN +VAT.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku ich wyczerpania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłaszający reprezentujący jedną Organizację mogą liczyć na maksymalnie 12 miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Rejestracja na konferencję SAS Forum Polska 2015 jest już zamknięta.

 
*
*
*
*
 
*
*
 
*
  SAS Forum Biznesowe
 
  Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy SAS Institute Inc. i jej oddziałów okazjonalnych wiadomości dotyczących produktów i usług SAS.
*
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
 

  

Back to Top