SM Marketing Convergence

Dzięki SAS® Visual Analytics SM Marketing Convergence analizuje bardzo duże ilości danych o transakcjach klientów.

SM Marketing Convergence Inc. (SM-MCI), spółka stowarzyszona w ramach Grupy SM Retail, prowadzi jeden z największych programów lojalnościowych na Filipinach. W ramach programu klienci gromadzą punkty w momencie dokonywania zakupów w sklepach należących do Sieci. Umożliwia to firmie SM-MCI zbieranie szczegółowych danych dotyczących zakupów i innych działań realizowanych przez indywidualnych klientów - w chwili obecnej jest to już ponad miliard zarejestrowanych transakcji.

Zawsze uważaliśmy SAS za cennego partnera biznesowego i pragniemy podziękować za zaangażowanie i wsparcie, które zespół SAS oferuje nam od wielu lat. Bardzo cieszy nas, że SAS zawsze stara się sprostać naszym potrzebom biznesowym poprzez rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii analitycznych.

Baldwin C. Golangco
SM-MCI President and Chief Executive Officer

Potrzeba biznesowa

Zarząd firmy SM-MCI miał świadomość, że posiadane zasoby danych to niezwykle cenna wiedza, jednak ogrom rejestrowanych transakcji znacząco utrudniał ich analizę i przetworzenie w użyteczną informację o preferencjach i zachowaniach klientów. Firma potrzebowała skutecznego i wydajnego narzędzia umożliwiającego kompleksowe przeanalizowanie i skuteczne wykorzystanie wszystkich informacji dotyczących działań realizowanych przez klientów w celu zwiększenia sprzedaży, usprawnienia działalności operacyjnej sklepów, a także zwiększenia efektywności programów lojalnościowych.

Rozwiązanie

Firma SM-MCI zdecydowała się na wdrożenie SAS® Visual Analytics – wydajnego, szybkiego i prostego w obsłudze rozwiązania, które zapewnia przetwarzanie danych zlokalizowanych w pamięci systemu oraz ich zaawansowaną wizualizację i analizę. Wyzwanie było bardzo duże – rozwiązanie musiało przeanalizować ponad 200 milionów transakcji generowanych rocznie przez klientów w ponad 500 sklepach Sieci. Po przeanalizowaniu możliwości oferowanych przez SAS® Visual Analytics, przedstawiciele SM-MCI byli przekonani, że będzie to idealne narzędzie. Oferuje ono nie tylko niezrównaną moc i szybkość przetwarzania, ale także intuicyjny interfejs, który umożliwia prezentowanie informacji w atrakcyjnej formie graficznej, a ponadto bezproblemowo skaluje się od 200 milionów do ponad 1 miliarda transakcji przy użyciu powszechnie dostępnego sprzętu komputerowego.

Korzyści

Rozwiązanie SAS umożliwiło sprawną analizę danych o klientach oraz dostarczyło kompleksowe raporty oparte na wnioskach wyciągniętych z ogromu danych zebranych przez SM-MCI. Oferowana technologia sprawdziła się doskonale bez konieczności szeroko zakrojonego przygotowania danych oraz przetwarzania ETL za każdym razem, kiedy zachodziła potrzeba wprowadzenia nowych zmiennych. Proces był szybki i wydajny i dostarczył dogłębną analizę, której firma potrzebowała, by zrealizować przyjęte cele biznesowe. W oparciu o analizę danych zgromadzonych w ramach programu lojalnościowego firma SM-MCI może śledzić zachowania klientów, zrozumieć wzorce zakupowe i zidentyfikować trendy, które prowadzą do lepszej obsługi i większego zadowolenia konsumentów. SM-MCI wykorzystuje wyniki analiz, by poprawić doświadczenia klientów przy pomocy odpowiednich ofert i promocji realizowanych w najbardziej optymalnym momencie.

Branża

Retail

Potrzeba biznesowa

Firma SM Marketing Convergence potrzebowała potężnego narzędzia do analizy i wizualizacji danych oraz raportowania w celu przekształcenia ogromnych ilości gromadzonych danych o klientach w wartościową informację zarządczą. Rozwiązanie musiało przeanalizować ponad 200 milionów transakcji generowanych rocznie przez klientów w ponad 500 sklepach należących do Sieci.

Rozwiązanie

SAS® Visual Analyics

Korzyści

Dzięki SAS SM Marketing Convergence może śledzić zachowania klientów, wzorce zakupowe i identyfikować trendy, które prowadzą do lepszej obsługi i większego zadowolenia klientów. Rozwiązanie pozwala przygotowywać dopasowane do potrzeb oferty i promocje, pozyskiwać nowych członków programu lojalnościowego, identyfikować szanse up-sell itd.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.