Cosmos Bank

Cosmos Bank używa SAS® Visual Analytics do analiz Big Data

Cosmos Bank jest największym wystawcą kart płatniczych na Tajwanie – dotychczas wydał ich łącznie 560 tysięcy – i kontroluje 57% rynku pożyczek gotówkowych. Cosmos Bank wykorzystuje narzędzia SAS od 2006 roku w obszarze zarządzania informacją oraz integracji i analizy danych. Integrując dane korporacyjne z danymi dotyczącymi konsumentów, Bank w znacznym stopniu usprawnił procesy decyzyjne związane z zarządzaniem ryzykiem oraz marketingiem produktów.

Potrzeba biznesowa

Ze względu na konieczność przetwarzania w krótkim czasie ogromnych wolumenów danych dotyczących klientów i transakcji, Cosmos Bank zdecydował się na wdrożenie rozwiązania SAS z rodziny high-performance z opcją przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie

Wdrożone narzędzie SAS® Visual Analytics to wysoce wydajne rozwiązanie do szybkiej eksploracji dużych wolumenów danych, umożliwiające natychmiastowy dostęp do informacji również za pomocą urządzeń przenośnych. Jest to narzędzie szybkie, skuteczne i mobilne, a także według Jamesa Lin - Wiceprezesa i Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem w Cosmos Bank - jest to narzędzie „przyjazne technologicznie i przystępne cenowo”.

Żyjemy w erze wizualizacji. Kadra zarządzająca
powinna mieć dostęp do przystępnych i atrakcyjnych
graficznie narzędzi, które pozwolą jej błyskawicznie
zrozumieć sens prezentowanych danych i podjąć
właściwe decyzje.

James Lin
Chief Risk Officer

Korzyści

Dzięki nowemu rozwiązaniu, Cosmos Bank jest w stanie analizować dostępne dane w czasie rzeczywistym. Zarząd Banku pozyskał doskonałe narzędzie wspierające procesy decyzyjne, które jednocześnie umożliwia kompleksowy wgląd w sytuację organizacji, zapewnia jej rozwój oraz skuteczne kontrolowanie ryzyka i efektywne zarządzanie finansami.

„Żyjemy w erze wizualizacji. Kadra zarządzająca powinna mieć dostęp do przystępnych i atrakcyjnych graficznie narzędzi, które pozwolą jej błyskawicznie zrozumieć sens prezentowanych danych i podjąć właściwe decyzje.” - powiedział James Lin.

Dzięki wdrożeniu członkowie zarządu i menadżerowie odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem mogą tworzyć i udostępniać własne raporty, pulpity nawigacyjne i wizualizacje. Jednym kliknięciem mogą zagłębić się w interesujący ich obszar zagadnień.

Możliwość analizowania w błyskawicznym tempie dużych wolumenów danych pozwala Bankowi właściwie projektować ofertę produktów i usług, pozyskiwać nowych klientów oraz podtrzymywać zadowolenie i lojalność dotychczasowych partnerów.

Dzięki SAS® Visual Analytics Cosmos Bank jest w stanie przetwarzać i analizować historię każdej transakcji w dłuższej perspektywie czasowej, zyskując w ten sposób dokładniejszy obraz zachowań danego klienta, co pozwala skierować do niego odpowiednią ofertę we właściwym czasie.

„W sytuacji, gdy inne banki oferują naszym klientom pożyczki o niskim oprocentowaniu na pokrycie ich zobowiązań wobec Cosmos Bank, zdecydowaliśmy, że nie będziemy odpowiadać obniżaniem własnych stawek. Nie chcemy się angażować w wojnę cenową. Zamiast tego, w oparciu o analizę danych, chcemy zrozumieć zachowania naszych klientów – historię ich transakcji, w tym regularności w zakresie wypłat gotówki i spłat zobowiązań. W ten sposób możemy skoncentrować się na transakcjach najkorzystniejszych dla Banku pod względem stosunku ryzyka do zysku. Naszym celem jest nawiązanie bliskich relacji z klientami w zamian za stały zysk.” – powiedział James Lin

W Cosmos Bank członkowie zarządu mają dostęp do raportów za pośrednictwem wewnętrznych sieci. „Jeśli chcą uzyskać dalsze szczegóły, muszą jedynie wybrać interesującą ich tabelę czy wykres, aby od ręki otrzymać potrzebne informacje.” – dodaje James Lin

Branża

Bankowość

Potrzebna biznesowa

Maksymalizacja korzyści płynących z wykorzystania dostępnych dużych wolumenów danych (Big Data) do podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych w odpowiednim czasie.

Rozwiązanie

SAS® Visual Analytics

Korzyści

Wdrożone rozwiązanie umożliwia kadrze zarządzającej samodzielne przeprowadzanie szybkiej i dogłębnej eksploracji aktualnych danych oraz efektywną realizację procesów w obszarze marketingu i zarzadzania ryzykiem. Możliwość analizowania w błyskawicznym tempie dużych wolumenów danych pozwala Bankowi właściwie projektować ofertę produktów i usług, pozyskiwać nowych klientów oraz podtrzymywać zadowolenie i lojalność dotychczasowych partnerów, a w rezultacie utrzywamać przewagę konkurencyjną.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.