Grupa Allianz

Wsparcie procesu zarządzania siecią sprzedaży.

Informacja o kliencie

Dzięki konsekwencji i innowacyjności w ciągu kilkunastu lat obecności w Polsce Grupa Allianz stała się jedną z czołowych firm polskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Dziś na siłę i stabilność marki Allianz pracują prężne spółki, m.in.:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., oferujące ubezpieczenia majątkowe,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., oferujące ubezpieczenia na życie,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., oferujące fundusze inwestycyjne,
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., prowadzące otwarty fundusz emerytalny.

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym, świadczącą kompleksowe usługi swoim klientom. Swoją pozycję zawdzięcza m.in. innowacyjnemu podejściu do biznesu, konsekwencji w budowaniu proklienckiego nastawienia oraz utrzymaniu wysokiego zaangażowania pracowników i agentów w rozwój firmy.

Potrzeba biznesowa

Grupa Allianz podjęła decyzję o ulepszeniu systemu zarządzania siecią sprzedaży poprzez wdrożenie systemu do planowania sprzedaży oraz unowocześnienie systemu informacji zarządczej o sieci sprzedaży. MIS Sprzedażowo-Planistyczny jest częścią programu MIS Grupy Allianz. Elastyczny system planowania i śledzenia wykonania planu daje możliwość przeprowadzania pogłębionych analiz sprzedażowych, również uwzględniających aktualne dane. Wymienione cechy są szczególnie istotne w przypadku zarządzania tak rozbudowanym systemem dystrybucji, jaki jest w Grupie Allianz.

Jakie cele biznesowe miało zrealizować wdrożone rozwiązanie?

Głównymi celami, które stanęły przed wdrożonym rozwiązaniem były:

  • połączenie ze sobą informacji zarządczej z różnych obszarów, takich jak dystrybucja (sprzedaż i planowanie, portfel), klient (oparcie informacji o klientocentryczną strukturę) i finanse (umożliwiające spojrzenie finansowe na wyniki sprzedażowe);
  • powiązanie tych informacji pomiędzy spółkami, dające szeroki i rzeczywisty pogląd na biznes Grupy Allianz; aktualna informacja umożliwia podejmowanie decyzji na bazie faktów;
  • automatyzowanie obszaru raportowego i analitycznego firmy, zwiększenie częstotliwości dostarczanej informacji do szerszej grupy użytkowników, poprawa jakości przekazywanych danych;
  • skrócenie czasu planowania oraz uelastycznienie procesu planowania, umożliwiające szybsze aktualizowanie celów dla całej struktury sieci sprzedaży.

Co zdecydowało o wyborze rozwiązania SAS?

Międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu systemów raportowych i analitycznych oraz kompleksowa oferta narzędziowa umożliwiająca rozbudowę i dalszy rozwój platformy MIS były argumentami za wyborem SAS Institute jako partnera przy pracach nad MIS Grupy Allianz.

Opis rozwiązania

Produkty SAS zostały wykorzystane w całym procesie realizacji, poczynając od porządkowania danych, a kończąc na wizualizacji wyników dla sił sprzedaży. Warstwa prezentacyjna, opisująca realizację planów sprzedażowych i ich analizę, opiera się na rozwiązaniach platformy SAS Enterprise Business Intelligence. W Portalu Informacji Zarządczej (część intranetu Allianz) zostały umieszczone odnośniki, umożliwiające szybkie wejście do utworzonych raportów. Dzięki temu zapewniono prosty dostęp do raportów szerokiemu gronu użytkowników. Część użytkowników biznesowych może się bezpośrednio podłączyć do struktur analitycznych, wykorzystując zaawansowane, ale także proste w obsłudze, narzędzia SAS.

Jako nowe rozwiązanie mające na celu automatyzację, ulepszenie i uproszczenie procesu planowania wykorzystano SAS Financial Management. Stworzono zestaw formularzy planistycznych wraz z niezbędnymi formułami oraz agregatów danych, umożliwiających przeprowadzenie pełnych cykli planistycznych zarówno centralnych, jak i lokalnych oraz korekt do obydwu tych procesów.

Użytkownicy

Obecnie z wyników wdrożenia korzystają zarządy poszczególnych spółek Grupy Allianz, menedżerowie odpowiadający za sprzedaż, zarówno w terenie, jak i w centrali. Przedstawiciele innych obszarów kompetencji w strukturze Allianz wykorzystują elementy zbudowane w projekcie do poszerzenia analiz ze swojej dziedziny. Analitycy biznesowi wykorzystują zautomatyzowane, zagregowane tematycznie dane do prac nad bardziej zaawansowanymi analizami z obszaru sprzedaży oraz innymi tematami z nim powiązanymi.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu programu Management Information System dla Grupy Allianz uzyskano dostęp do dziennej informacji dotyczącej wykonania planów sprzedażowych dla każdego parametru, jaki został zaplanowany. Podzielono dostęp do informacji zarządczej na różnych poziomach agregacji w zależności od zajmowanej przez użytkownika końcowego pozycji w organizacji. Połączono informacje stricte sprzedażowe z informacjami klienckimi i finansowymi, pogłębiając spojrzenie na obszar sprzedaży. Ulepszono jakość pokazywanych danych oraz zautomatyzowano najczęstsze widoki. Umożliwiono szybsze przeprowadzanie zaawansowanych analiz sprzedażowych, a także automatyzowanie i propagowanie wyników tych analiz. Wszystkie te elementy ułatwiły bardziej zaawansowane zarządzanie siecią sprzedaży w Allianz. Wdrożone rozwiązanie umożliwia także tworzenie prognoz dla określonych wartości, bazując na dobrych jakościowo danych historycznych. Dzięki nowoczesnemu narzędziu do planowania zredukowano czas potrzebny do planowania dla całych sił sprzedaży oraz rozszerzono listę atrybutów planistycznych.

Wdrożenie SAS Business Intelligence w Allianz

Potrzeba biznesowa:

Grupa Allianz podjęła decyzję o ulepszeniu systemu zarządzania siecią sprzedaży poprzez wdrożenie systemu do planowania sprzedaży oraz unowocześnienie systemu informacji zarządczej o sieci sprzedaży.

Rozwiązanie:

  • Platforma SAS Enterprise Business Intelligence
  • SAS Financial Management

Korzyści:

Wdrożone rozwiązanie umożliwia sprawniejsze i bardziej zaawansowane zarządzanie siecią sprzedaży w Grupie Allianz. Dzięki nowoczesnemu narzędziu do planowania zredukowano czas potrzebny do planowania dla całych sił sprzedaży oraz rozszerzono listę atrybutów planistycznych.

Odwiedź Allianz na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.