Łukasz Bałkowiec

Director, Services Delivery, SAS Institute

Łukasz Bałkowiec jest odpowiedzialny za rozwój współpracy z instytucjami z sektora telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetyki, branży retail i innych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarze Business Intelligence, hurtowni danych, analityki, Big Data, systemów do wykrywania nadużyć, wsparcia sprzedaży i marketingu.

Zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów, zapewniających wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji projektu - począwszy od analizy wymagań, poprzez implementację rozwiązań, aż po utrzymanie wdrożonych systemów.

W strukturze Executive Team odpowiada za rozwój obszaru operacji biznesowych konsultingu poprzez doradztwo i wsparcie dla wszystkich realizowanych projektów, rozpowszechnianie najlepszych praktyk projektowych, standaryzację wewnętrznych procesów oraz realizację wdrożeń systemów korporacyjnych.

Blisko współpracuje z globalnymi strukturami SAS, zapewniając wsparcie dla polskich klientów i uwzględnienie ich potrzeb w planach rozwojowych firmy. Koordynuje współpracę z regionalnymi zespołami konsultingowymi, dbając o efektywny przepływ wiedzy, wymianę doświadczeń i rozwój kompetencji pracowników SAS Polska.

Absolwent Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Od początku kariery związany z branżą ICT - po kilku latach pracy w firmie telekomunikacyjnej dołączył do zespołu SAS Polska, gdzie pracuje od 10 lat.

Kontakt:


Back to Top