Szanse rozwoju dla kobiet

Zmiana sposobu myślenia

Według Harvard Business Review 52 procent kobiet pracujących w obszarach STEM opuszcza tę dziedzinę i nigdy do niej nie wraca. Powody ku temu bywają różne: niekomfortowa sytuacja jedynej kobiety w zespole, poczucie stagnacji w karierze lub duża presja w pracy bez szans na udział w procesie decyzyjnym. SAS konsekwentnie promuje kulturę różnorodności i sprawiedliwości oraz zachęca do równowagi pomiędzy pracą a zdrowym stylem życia.


Rozwój kariery i przywództwa

Women’s Initiative Network (WIN) to inicjatywa, której celem jest promowanie i inspirowanie kobiet dążących do rozwoju kariery zawodowej i spełnienia w życiu prywatnym. Uczestniczące w tej inicjatywie kobiety są ambasadorkami kariery w SAS oraz dziedzinach STEM. Służą swoim czasem i wiedzą, pomagając w rozwijaniu zdolności przywódczych, rozszerzaniu kontaktów zawodowych, prezentacji liderów opinii oraz przekonywaniu kobiet do obejmowania stanowisk w dziedzinach związanych z nauką i technologią.

Współpraca i budowanie relacji

Triangle Women in STEM to koalicja uniwersytetów, firm, organizacji non‑profit, stowarzyszeń oraz samorządów lokalnych promująca pozycję kobiet w dziedzinach STEM w tzw. Research Triangle w Karolinie Północnej.

NC Chapter of the Women in Machine Learning and Data Science (WiMLDS) organizuje inauguracyjną konferencję w centrali SAS w Cary. Wcześniej konferencje organizowane były jedynie w San Francisco i Nowym Jorku. Zmieniło się to dzięki inicjatywie wewnętrznej SAS z udziałem Fundy Gunes, która powiedziała: „Mamy nadzieję, że nasza grupa może przysłużyć się promocji społeczności kobiet zajmujących się statystyką, uczeniem maszynowym i informatyką”.

W konferencji Global Women in Data Science (WiDS), zorganizowanej w siedzibie SAS, wzięło udział ponad 75 pań specjalizujących się w obszarze data science,  a samo wydarzenie było transmitowane w online. Była to wyjątkowa okazja do networkingu, wymiany doświadczeń, analizowania ścieżek kariery oraz dyskusji w gronie specjalistów reprezentujących różne obszary.

SAS jest gospodarzem wydarzenia Women in Big Data Meetup. Podczas spotkania organizowanego w naszym biurze w San Francisco kobiety mają możliwość zapoznać się z oprogramowaniem do wizualizacji danych oraz zagadnieniami uczenia maszynowego.

Wspaniałe miejsce pracy dla kobiet

Co roku magazyn Fortune uznaje SAS za najlepsze miejsce pracy dla kobiet. Dbałość o pracowników oraz ich rodziny to jeden z powodów, dla których kobiety stanowią prawie połowę zespołu SAS i ponad 40 procent kadry zarządzającej. Jako pionier w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska pracy SAS już ponad 40 lat temu wypracował standardy kultury organizacyjnej, która wspiera utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Pracujące matki cenią sobie szczególnie takie świadczenia, jak dotacje do kosztów opieki nad dziećmi, warsztaty dla rodziców, konsultacje i doradztwo oraz seminaria dotyczące zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz wiele innych udogodnień to kolejne powody, dla których SAS jest tak atrakcyjnym miejscem pracy dla wszystkich pracowników.

Stypendystki programu Capella Women in Analytics Scholars z 2016 roku

Stypendystki programu Capella Women in Analytics 2016

Stypendia analityczne Capella dla kobiet

Uniwersytet Capella we współpracy z SAS organizuje co roku Stypendium analityczne Capella dla kobiet, którego celem jest zachęcanie pań do podejmowania pracy związanej z dziedzinami big data i analityki. Oprócz samego stypendium cztery beneficjentki programu otrzymują także zaproszenia na doroczną konferencję SAS Analytics Experience oraz zaproszenie do globalnej centrali SAS w Cary, gdzie mogą spotkać się z ekspertami w dziedzinie analityki.

Poznaj stypendystki programu Capella z lat 2016 i 2017. Ich osiągnięcia są co roku prezentowane na konferencji SAS Global Forum.

Dbałość o pracowników oraz ich rodziny to jeden z powodów, dla których kobiety stanowią prawie połowę zespołu SAS i ponad 40 procent kadry zarządzającej.

Specjalne wydarzenie: STEM Goes Red

Wydarzenie Triangle STEM Goes Red, zorganizowane przez SAS Women’s Initiatives Network (WIN) i American Heart Association (AHA), pozwoliło zaprezentować ponad stu uczennicom szkół średnich firmy reprezentujące branże związane z nauką, technologią i inżynierią. Uczestniczki mogły poznać szanse i perspektywy rozwoju kariery w dziedzinach STEM.

Back to Top