STRATEGIA W ZAKRESIE RÓŻNORODNOŚCI I REKRUTACJA

Wspólna wizja i zaangażowanie

 
 
 

Chętnie udostępniamy potencjalnym pracownikom informacje o ciekawych projektach realizowanych w SAS. W ramach naszej strategii różnorodności jesteśmy gotowi do współpracy ze studentami i profesjonalistami poprzez udział w wydarzeniach, takich jak targi kariery, warsztaty i konferencje.  


Różnorodność w statystyce

SAS współpracuje z Komitetem ds. mniejszości w statystyce Amerykańskiego Stowarzyszenia Statystycznego (ASA) w celu zwiększania różnorodności w obszarze statystyki. W ramach tej współpracy firma uczestniczy w programach StatFest oraz Joint Statistical Meeting Diversity Mentoring. Programy te służą udostępnianiu szans na rozwój kariery w statystyce grupom społecznym, które historycznie były niedostatecznie reprezentowane w tej dziedzinie.

Program staży R3

Chęć przeciwdziałania wykluczeniu ponad 10 lat temu skłoniła SAS do utworzenia programu R3 dla studentów. Celem programu jest umożliwienie zdobycia cennego doświadczenia zawodowego studentom z różnych grup społecznych w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Celem programu jest uznanie, rekrutacja i przedstawienie oferty pracy uzdolnionym studentom, którzy mogą wnieść istotny wkład w naszą kulturę organizacyjną.

Strategia w zakresie różnorodności

Pracownicy SAS poświęcają własny czas i zasoby, angażując się w organizację targów, warsztatów, konferencji i  innych wydarzeń, aby  prezentować kandydatom oferty pracy związane z obszarem STEM w SAS. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami stażuofertami pracy dla osób rozpoczynających karierę zawodową.

  • Society of Women Engineers
  • Women in Computer Science
  • Triangle Women in STEM 
  • Society of Hispanic Professional Engineers
  • Society of Asian Scientists and Engineers
  • Historically Black College and University (HBCU) Career Development Marketplace
  • Student Veterans of America
Program R3 był wielką szansą na uzyskanie pomocy mentora spoza mojego działu oraz nawiązanie kontaktów z innymi studentami.  Mogłam przekonać się, czym zajmują się poszczególne działy w SAS i jak kreują wspólną wartość. Sneha Bhalodia

Sneha Bhalodia
Senior Associate
Analytical Consultant
Staż R3 2015 

Różnorodne kompetencje, doświadczenia i perspektywy pracowników z różnych stron świata przekładają się na rozwój innowacji w SAS.

Back to Top