WSPARCIE DLA ŻOŁNIERZY

Pomoc dla naszych weteranów

SAS ceni umiejętności i doświadczenie rezerwistów podejmujących pracę w naszej firmie. Dziękujemy wojskowym i ich rodzinom za służbę i poświęcenie oraz zobowiązujemy się ich wspierać w dalszej karierze.


Staże VETS w SAS

Veteran Employment, Training and Support (VETS) to inicjatywa umożliwiająca zdobycie cennego doświadczenia zawodowego studentom lub absolwentom, którzy kończą służbę wojskową i chcieliby podjąć cywilną pracę w obszarach związanych z technologią. Celem programu VETS jest stworzenie weteranom szans podjęcia pracy w cywilnych organizacjach, przekazanie informacji na temat ścieżek kariery w branżach technologicznych, zapewnienie wsparcia ze strony mentorów i coachów — z pożytkiem także dla naszej firmy. Jeżeli jesteś słuchaczem akredytowanych studiów dyplomowych, służysz w armii Stanów Zjednoczonych, jesteś weteranem lub jego małżonkiem i zastanawiasz się nad dalszym tokiem swojej kariery, program stażu w SAS jest właśnie dla Ciebie.

Bezpłatne kursy programowania SAS® dla rezerwistów i członków ich rodzin

Wspólnie z Instytutem ds. Weteranów i Rodzin Wojskowych SAS oferuje dwa bezpłatne kursy programowania SAS w 14 bazach wojskowych w Stanach Zjednoczonych oraz online. Uczestnicy mogą otrzymać vouchery na bezpłatne przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych SAS. W badaniu obejmującym 54 miliony profili pracowniczych na PayScale.com wskazano na znajomość oprogramowania SAS jako na najważniejszą umiejętność zawodową przekładającą się na wzrost wynagrodzenia. Dowiedz się więcej o bezpłatnych kursach programowania dla rezerwistów i ich małżonków.

Rezerwistów zachęca się do troski o Triadę: rodzinę, cywilnego pracodawcę i siły powietrzne. Mam szczęście pracować dla SAS — firmy, która wspiera własną triadę: pracę, życie i służbę.

Chris Lester

Dyrektor ds. technologii informatycznych w SAS
( Starszy Sierżant Rezerwy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych)

Statystyki zatrudnienia rezerwistów

218%

W 2017 roku liczba zatrudnionych rezerwistów wzrosła o 218% w porównaniu z rokiem 2016.

Najpopularniejsze obszary zatrudnienia rezerwistów w SAS

 • Technologie informatyczne
 • Wsparcie techniczne
 • Usługi konsultingowe 
 • Zarządzanie projektami
 • Sprzedaż do sektora publicznego
 • Rozwój i testowanie oprogramowania
 • Usługi

Wsparcie, aktywizacja i targi pracy

SAS uczestniczy w kilku programach pomocy i innych inicjatywach dla rezerwistów w całej Karolinie Północnej. Jest to dla nas okazja do nawiązania współpracy z wojskowymi specjalistami na ich własnym gruncie oraz udzielania im wsparcia w szukaniu możliwości kontynuacji kariery.  

 • Disabled American Veterans (DAV) Career Fair
 • Enable America — dni mentoringu kariery oraz warsztaty dla poszukujących pracy
 • Dzień świadomości IT
 • Bazy wojskowe
 • Military Officers Association of America
 • North Carolina 4 Military Employment (NC4ME)
 • Service Academy Career Conference
 • Student Veterans of America (SVA) National Conference
 • United Service Organizations (USO)
 • Veteran Career Transition Day
Przywództwo, praca zespołowa, strategiczne myślenie i zaangażowanie w realizację misji to cechy postawy rezerwistów, które mają ogromną wartość dla zatrudniającej ich firmy. Emily Baranello Vice President of Education Practice Sales, SAS

Nagroda Pro Patria

W 2007 roku SAS otrzymał zaszczytną nagrodę Pro Patria przyznaną przez North Carolina Employer Support of the Guard and Reserve. Jest to najwyższa nagroda państwowa dla cywilnego pracodawcy przyznawana w imieniu Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych firmom zatrudniającym i wspierającym weteranów, rezerwistów i żołnierzy Gwardii Narodowej.