PRACA, KTÓRA ŁĄCZY POKOLENIA

Respektowanie wartości każdego pracownika

Dziś trzeba koniecznie rozumieć reguły funkcjonowania w międzynarodowym i wielopokoleniowym zespole. Po raz pierwszy w historii firmy pięć pokoleń pracuje razem. Każde pokolenie wnosi własne wartości i unikalny punkt widzenia. Uczymy się wykorzystywać i szanować wiedzę, umiejętności i doświadczenie każdego pokolenia — niezależnie od tego, czy jest to specjalista z długim stażem, czy osoba dopiero rozpoczynająca karierę zawodową. Takie podejście zapewnia sukces i rozwój firmy. 


Szkolenia

Nasz program szkoleń, oparty na publikacjach znanego w wielu krajach dr Chipa Espinozy, obejmuje warsztaty, e–szkolenia i materiały wideo, które pomagają każdemu pracownikowi lepiej zrozumieć dynamikę funkcjonowania wielopokoleniowego środowiska pracy. Cele programów szkoleniowych, to między innymi:

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania wielopokoleniowego zespołu w pracy.
 • Rozwijanie kompetencji niezbędnych do zarządzania ludźmi.
 • Pokonywanie wyzwań na początku kariery zawodowej.
 • Pokonywanie indywidualnych i organizacyjnych barier.
 • Zapewnienie efektywności pracy w zróżnicowanym środowisku.

Aktywizacja i rozwój pracowników rozpoczynających karierę

Ponad 25 procent pracowników SAS to milenialsi. Wspieramy młodych profesjonalistów, oferując im wyjątkowe zasoby. Uważamy, — że warto stwarzać pracownikom warunki pomagające utrzymywać równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Pracownicy SAS powołali do życia Young Professionals Network — inicjatywę, która oferuje szanse rozwoju, udziału w wolontariacie na rzecz społeczności lokalnej oraz budowania sieci społecznych. Organizowane są między innymi:

 • Spotkania przy kawie i rozmowy z liderami
 • Comiesięczne spotkania newtworkingowe
 • Akcje dla wolontariuszy
 • Kursy rozwoju zawodowego
 • Wspólne wyjazdy
 • Warsztaty wyznaczania indywidualnych celów
 • Klub czytelników książek dotyczących rozwoju kariery
 • Grupa rodziców YPN

Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Zależy nam, aby nasi pracownicy cieszyli się życiem zawodowym w takim samym stopniu, w jakim czerpią radość z życia prywatnego. Dlatego w naszej  firmie funkcjonuje dział,  który wspiera pracowników zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych.

Zadaniem działu Work/Life jest przede wszystkim pomaganie młodym pracownikom, wspieranie młodych rodzin, pomoc w przygotowaniu się do nauki w college'u, pomoc w opiece nad starszymi członkami rodziny oraz w innych życiowych sytuacjach. Seminaria, warsztaty, e‑szkolenia, indywidualne oceny i inne rozwiązania pomagają pracownikom w znalezieniu równowagi odpowiedniej do ich sytuacji.

Jubileusz 25‑lecia

Jesteśmy w tej wyjątkowej sytuacji, że mamy pracowników, którzy swoje kariery i całe życie zawodowe związali z SAS. 25‑lecie pracy w naszej firmie to wspaniała okazja do świętowania. Uroczyście obchodzimy jubileusze pracowników, którzy są z nami przez tyle lat, dzieląc się wiedzą ekspercką i doświadczeniem w swoich dziedzinach. 

Zależy nam, aby zarówno absolwenci, jak i doświadczeni specjaliści czuli nasze wsparcie w postaci stwarzanych im szans rozwoju i sukcesu zawodowego.

Jenn Mann

Wiceprezes zarządu i dyrektor ds. personalnych w SAS