Solvency II

Ny innsikt med Solvency II

Solvency II er den største endringen i europeisk forsikringslovgivning på 40 år. Det er hevet over enhver tvil at endringen – etter flere utsettelser – trer i kraft 1.1.2016.

Den europeiske harmoniseringen av et internasjonalt regelverk, krever omfattende datainnsamling og databehandling. Mange norske selskaper kommer til å bli overrasket over at de ikke besitter alle data som er nødvendig for myndighetsrapporteringen, og vil bli nødt til å sette av tid til å innhente disse.

SAS Institute er blant de ledende selskapene i Europa på løsninger for rapportering på Solvency II. Vi har bistått over 50 implementeringer, blant annet for KLP og Eika i Norge.

Les mer om vår komplette løsning.

Ny løsning også for mindre forsikringsselskap - hjelp med pilar 1, 2 og 3

Vår erfaring er at de fleste selskaper nå begynner å bli forberedt på å løse kravene i pilar 1 og pilar 2 i regelverket. Samtidig er det tydelig at mange ennå ikke har tatt innover seg hvor stor jobben er med pilar 3.

Våre anslag viser at pilar 3 for et lite norsk skadeforsikringsselskap vil medføre omtrent 25 rapporter ved hver årsavslutning. I tillegg kommer et mindre antall kvartalsvise rapporter. Selv et lite skadeselskap med begrenset forsikringsvirksomhet vil måtte fremskaffe tall til omkring 2500 enkeltceller ved hver årsavslutning. Dette tallet vil være avhengig av investeringsprofil, reassuranse-program og produktspekter.

SAS Institute har løsningen for enkel myndighetsrapportering. Dette er en rimelig løsning tilpasset mindre og mellomstore skadeselskaper i Norge. Vår pakkeløsning inkluderer en rådgivningsfase med våre norske eksperter på området. Den internasjonale erfaringen til SAS Institute følger med på kjøpet, og SAS Norge kan trekke på en stor ressurspool av internasjonale eksperter ved behov. Vi samarbeider også med administrasjonsselskapet R&Q Triton. På kundelisten er blant andre Silver Pensjonsforsikring, samt Statkraft Forsikring, Industriforsikring (Norsk Hydro), Finse Forsikring og Statnett Forsikring.

Ta kontakt med SAS Institute nå. Vi viser deg hvordan ditt selskap på en enkel måte implementerer løsningen slik at dere rekker fristen. For den nærmer seg med stormskritt.

Last ned og del fakta-ark om vår Solvency II-løsning

Pressemeldinger

Silver Pensjonsforsikring

- SAS Institute har en solid løsning som kan bidra til at vi blir compliant med Solvency II. For oss er det viktig med en lokal leverandør med erfaring og spisskompetanse, og en velprøvd løsning. Det er også viktig at vi kan bli en del av et miljø hvor flere andre selskap samarbeider omkring tematikken. Kundekretsen rundt R&Q Triton er derfor en god match for oss. Vi er allerede i gang med prosjektet, og et trygge på å komme godt i mål innen fristen, sier Lars Theodorsen som er økonomidirektør i Silver Industriforsikring AS.

Industriforsikring AS (Norsk Hydro)

- Vi forsto tidlig at oppgaven med Pilar3 ville bli så stor at vi besluttet å kjøpe en velprøvd løsning fra en kompetent partner. Vi vurderte fire systemleverandører, men valgte SAS Institute fordi selskapet har en god og bred kompetanse, et godt system og en gjennomarbeidet satsning innenfor Solvency II. Vi opplever at SAS Institute forstår at Solvency II medfører store endringer for sektoren, og stiller rustet til å betjene kundene sine langsiktig, sier Randi Birkeland, Head of Finance, Compliance & Risk Management hos Industriforsikring AS (Norsk Hydro).

Kundehistorier

Eika

– Økt fokus på risikostyring fører også til økt oppmerksomhet fra toppledelsen på hvordan datakvalitet og analyse kan bidra til forretningsmessige fordeler. Resultatene fra riskarbeidet gir oss bedre grunnlag for og kvalitativ støtte for strategiske beslutninger, sier viseadministrerende direktør og CFO Hans Olav Høiby

Les kundehistorien

KLP

– Samarbeidet med SAS Institute har fungert meget godt. Det ble tidlig klart at prosjektet var større enn ventet. Blant annet er det en del interne løsninger som også må på plass for å bli compliant med regelverket, men vi er i rute mot prøverapporteringen våren 2015, sier Chief Risk Officer Svein Stokke.

Les kundehistorien

Back to Top