Konsulenttjenester

Vi hjelper deg med å utnytte potensialet i business analytic

 

We are driven by you and are fueled by your possibilities.

Read executive viewpoint

Fritz Lehman
VP Customer Engagement and Support

Dedikert til å hjelpe deg

Business analytics-prosjekter lykkes når forretningsinnsikt, kompetanse, ressurser og programvare kommer sammen. Hos SAS Institute er vi dedikert til å hjelpe deg igjennom alle faser av et prosjekt, og til å bidra til å omforme dine rå-data til vital forretningsinnsikt. Det gjør vi ved å kombinere vår prisvinnende programvare med fleksible tjenester levert av erfarne konsulenter som har løst lignende utfordringer før. Vi lytter til det som er viktig for deg og din virksomhet.

Bransjeinnsikt kombinert med SAS-kompetanse

Gjennom hele ditt engasjement med oss, vil våre høyt kvalifiserte konsulenter, rådgivere og prosjektledere dele sin dybdekompetanse med dine medarbeidere. Våre konsulenter har lang erfaring fra prosjekter hos kunder i Norge og Europa for øvrig, fra en lang rekke ulike bransjer. Alle konsulentene er spesialister på implementering av SAS-løsninger innenfor sitt område.

Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet til å oppnå nye konkurransefortrinn.

 

Fleksible tjenester

For å kunne støtte deg og din virksomhet best mulig, i både store og små SAS-prosjekter, leverer vi tjenester som ivaretar alle de vesentlige fasene i ditt prosjektet. Vi lytter til dine behov og sikrer at du får tatt ut maksimal verdi ut av din investering. Blant tjenestene vi leverer er:

       • Prosjektavklaring
       • Utarbeidelse av business case
       • Utarbeidelse av analytiske modeller
       • Tilretteleggelse av data
       • Tekniske tjenester ved oppsett og implementering av SAS-programvare
       • Løpende support og kurs
       Customer Success Circle

       Analyse og planlegging – SAS® Assessment Services
       Vi inngår et strategisk partnerskap med deg slik at vi kan utforske og forstå dine forretnings- og teknologibehov. Vi identifiserer potensialet, og anbefaler innovative løsninger som kan innfri (eller overgå) dine forventninger. Avklarende workshops, foranalyser, business case og proof of concept (POC) er en del av verktøykassen.

       Installasjon og integrasjon – SAS® Enablement Services
       Vi samarbeider med IT-avdelingen i din virksomhet om hurtig installasjon og integrasjon med øvrige IT-systemer. Data Management utgjør ofte en større del av det samlede SAS-prosjekt, og hos SAS Institute finner du den hjelpen du har behov for. Vi er eksperter på å konsolidere, strukturere, berike, rense og lagre data på den mest hensiktsmessige måten for ditt prosjekt.

       Forankring – SAS® Solution Implementation Services
       Våre konsulenter hjelper deg med å sette opp en god prosess når dine SAS-løsninger skal tas i bruk og forankres i din virksomhet. Gjennom et tett samarbeid i prosjektfasen sørger vi for kunnskap- og kompetanseoverføring og dokumentasjon via workshops, enten i 1:1 format eller i større grupper. Deretter har vi et bredt tilbud av kurs, som videre vil understøtte deres kompetanseutvikling.

       Videre verdiskapning – SAS® Value Management Services
       Teknisk support leverer den hjelpen du har behov for når prosjektet er avsluttet. Du kan outsource deler av driften til oss eller bestille tjenester hvor vi holder ditt SAS-miljø og dine analysemodeller i best mulig form. Via løpende dialog hjelper vi deg med å identifisere de områdene hvor business analytics kan hjelpe deg med å nå dine forretningsmål.

       Kom igang med dine SAS-prosjekter

       Ta kontakt med en av våre SAS-konsulenter på telefon 23 08 30 50 eller her på vår hjemmeside.

       Back to Top