Nextbridge

 

Nextbridge logo

NextBridge representerer et høykompetent miljø av erfarne BI-konsulenter, som bygger bro mellom IT og forretning. Hovedfokus er på risk management, analytics og performance management, samt BI/DI.

www.nextbridge.no

 

Back to Top