Gode ledere gir slipp

(Kåre Nygård, Managing director, SAS Norge)

De beste lederne lytter og lar seg styre av andre. Både av mennesker og teknologi.
Jeg har fortsatt til gode å prøvekjøre en av Googles førerløse biler. Det er neppe enkelt å lene seg tilbake i setet og nyte den første kjøreturen. Behovet for å kunne påvirke situasjonen man befinner seg i er en menneskelig urkraft. Selv om våre instinkter stritter imot, er det ingen tvil om at vi kommer til å stole mer på smarte maskiner og systemer – også når det kommer til viktige forretningsbeslutninger.

Vanskeligere valg
Vi har en forretningskultur der vanskelige avgjørelser legges på skrivebordet til de med høyest tall på lønnsslippen. Dagens forretningsverden er i rask endring og tøffe beslutninger må fattes i et stadig mer komplekst, globalt og volatilt landskap. Det er rett og slett ofte for mange påvirkende faktorer til at én person greier å vurdere alt på en god nok måte. Både store og små beslutninger baseres derfor i dag ofte på en blanding av data, erfaring og magefølelsen hos toppledelsen. Hvor tungt man vekter de ulike elementene kan være forskjellen på en god og en dårlig beslutning.

Teknologi blir ikke distrahert av forstyrrelser og påvirkes ikke av følelser eller dagsform. Smarte IT-løsninger kan nå umiddelbart sortere, sammenligne og analysere enorme mengder komplisert informasjon. Kampen mellom instinkt og harde fakta kommer derfor til å bli satt på prøve de neste årene.

Lederes magefølelse utfordres
Ifølge en undersøkelse SAS Institute utførte blant 240 norske bedriftsledere, svarte åtte av ti at de har tatt en forretningsbeslutning basert på magefølelsen som i etterkant har vist seg å være feil. Fire av ti svarte også at mer enn 30 prosent av deres forretningsbeslutninger tas basert på et manglende beslutningsgrunnlag. Man skal ikke undervurdere magefølelsen, men innsikt basert på data er i mange tilfeller avgjørende for å fatte rett beslutning. Tre av fire tror bruk av dataanalyse og teknologi i stor eller svært stor grad vil påvirke norske topplederes beslutningsprosesser fremover.

Fremtidens ledere
Hvilke type ledere vil stå sterkest i fremtiden? Jeg tror vellykkede ledere legger opp til en arbeidsform der man sammenstiller flere datasett og innhenter kunnskap, erfaring og innspill bredt i organisasjonen. Man må rett og slett gi fra seg noe av kontrollen og la de ansattes erfaringsgrunnlag og teknologiske hjelpemidler være en viktigere støtte for beslutningene som fattes. Dette er en lederutfordring som etter min mening er vel så viktig som evnen til å skjære gjennom.

Dette kan for enkelte kanskje være like uvant som å sette seg i forsetet hos en av Googles førerløse biler. Når man blir vant til det, er jeg overbevist om at det både gir bedre forankring, ledelse og beslutninger.

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts:

SAS Institute Norge
Caroline Wannehag
+47 951 56 512

Back to Top