Skjør digital tillit

En global undersøkelse om bruk og deling av persondata viser at den digitale tilliten forbrukere har til selskaper er god, men skjør.

Tilgang på persondata har skapt store muligheter for selskaper som lever av å selge produkter og tjenester. Til gjengjeld har kundenes krav til kommersielle aktører økt betraktelig. En global undersøkelse gjennomført av SAS Institute blant 4368 respondenter fra 15 land, inkludert Norge, viser at kun 11 prosent av respondentene opplever å ha kontroll på hva de ulike selskapene bruker innhentet informasjon til. Hele 30 prosent sier at de ikke har noen som helst kontroll.

Kåre Nygård - Administrerende direktør i SAS Norge

Administrerende direktør i SAS Institute, Kåre Nygård, mener tilliten er skjør og at store dataeiere kan få problemer hvis de tråkker over den usynlige streken.

– Jeg tror den digitale tilliten til de store dataforvalterne er høy fordi folk flest ikke har blitt straffet for å dele sine persondata. Den dagen store dataeiere enten tråkker over streken eller mister kontroll på informasjonen, kan veien være kort til omdømme- og selskapskriser, sier han.

Mer deling, mer bekymring
Ifølge undersøkelsen er det de digitalt aktive som er mest bekymret for deling av persondata. Jo mer man deler, jo mer bekymret er man. På verdensbasis er 62 prosent av respondentene bekymret for hvordan kommersielle aktører bruker deres persondata. Blant de norske respondentene er det imidlertid bare én av fire som er bekymret.

– Selv om norske konsumenter i stor grad er i komfortable med at selskaper bruker og eier informasjon om deres e-post, navn, adresse og annen identitetsbeskrivende informasjon, må de kommersielle aktørene ikke ta lett på dette. Digital tillit er kritisk for digitalt orienterte selskaper. Hvis man dummer seg ut og mister forbrukernes tillit kan det potensielt få store forretningsmessige konsekvenser, sier Nygård.

Hopper over betingelsene
Undersøkelsen avdekker at kun 13 prosent leser personvernbetingelsene før de laster ned nye apper eller liknende.

– Digital tillit, åpenhet og en god forvaltning av persondata er omdømmekritisk for kundedrevne selskaper. I dag er vi villig til å dele mye av oss selv med digitalt orienterte aktører, men det er lite fokus på å gjøre persondatapolicyer enkle og forståelige for folk flest. Hvem orker vel å lese et tosifret antall sider med betingelser for bruk av en enkel tjeneste?, undrer Nygård.

Ønsker skreddersøm
Undersøkelsen viser også at over halvparten forventer at kommersielle selskaper vet hvilke preferanser og behov de har som kunder.

– Vi forbrukere blir mer bevisste på å få noe igjen for å dele våre persondata med kommersielle aktører. Jeg tror fremover at forbrukere i større grad vil foretrekke selskaper som har et bevisst og ansvarlig forhold til bruk og deling av persondata og som tar sikkerhet rundt dette på alvor. Man bør være tydelig på hvordan dataene blir brukt og beskyttet, og ha en åpen dialog med kundene om persondata og personvern, sier Nygård.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 62 prosent svarer at de er bekymret for hvordan kommersielle selskaper bruker deres persondata. Blant de norske respondentene er bare én av fire bekymret.
  • Bare 13 prosent av respondentene på verdensbasis svarer at de faktisk leser personvernbetingelsene (« terms and conditions») før de laster ned en app eller et program.
  • I Norden er tallene mye høyere, der én av fire sier de leser betingelsene. 62 prosent har avbrutt en installering på grunn innholdet i betingelsene.
  • Over halvparten av respondentene på verdensbasis forventer at kommersielle selskaper vet hvilke preferanser og behov de har som kunder.

Hent rapporten her

Kontakt oss
 

Kåre Nygård 100x100

Kåre Nygård
Managing Director, Government & Healthcare
SAS Institute
Telefon: +47 41 59 94 70
E-mail: kare.nygard@sas.com

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts:

Back to Top