KMD og SAS Institute inngår allianse på innkjøpsanalyse

KMD og SAS Institute inngår partnerskap for å dekke etterspørselen etter integrerte løsninger som gjør det enklere å styre og holde oversikt over komplekse innkjøp. KMD vil fremover stå for utvikling, drift og salg av programvaren SAS® lnnkjøpsanalyse, som er i bruk hos over 80 kunder i Norge, Danmark og Sverige.

Innkjøpsansvarlige hos kundene vil gjennom det nye samarbeidet få muligheten til å ta nytte av en samlet suite som omfatter tilbudsstyring, kontraktstyring, e-handel og innkjøpsanalyse. KMD vil fremover stå for utvikling, drift og salg av SAS® lnnkjøpsanalyse, som er spesialsydd for innkjøp i offentlig sektor. KMD overtar også ansvaret for de eksisterende kundeavtalene, og ansetter samtidig syv nye medarbeidere med SAS-kompetanse.

- Markedet etterspør totalløsninger, suite og sammenheng på innkjøp i større grad enn tidligere. KMD har over en lengre periode rustet seg opp på fagområdet, og vil gjennom det nye partnerskapet med SAS Institute ha flere muligheter til å hjelpe våre kunder med å oppnå de ønskede effektiviseringene innenfor innkjøp, sier Helle Huss, Executive Vice President i KMD.

En nordisk suksess
I tillegg til en utvidelse av sin produktportefølje ser KMD også nye markedsmuligheter gjennom partnerskapet.

- Gjennom den nye SAS alliansen får vi ikke bare tilført ny kompetanse og teknologi, men også en interessant kundeportefølje. KMD har ambisjoner om å vokse i flere markedssegmenter, også utenfor landets grenser. Det er derfor naturligvis interessant å få en nordisk suksess som en del av tilbudet til kundene, forteller Helle Huss.

SAS Institute i Danmark vil, i partnerskap med KMD, fortsatt levere den teknologiske og analytiske platformen.

- KMD er en solid og ambisiøs partner i videreføringen av suksessen som er skapt. Vi ser denne nye avtalen som en spennende mulighet for videreutvikling av den analytiske plattformen til fordel for vår store kundebase. Jeg er sikker på at vi med den nye konstellasjonen kan imøtekomme etterspørselen etter en fullt integrert tilgang til innkjøp, nettopp ved å bringe e-handel, kontraktstyring og analyse sammen, sier Keld Zornig, administrerende direktør i SAS Institute Danmark.

KMD annonserte tidligere i år et samarbeid med Comcare, spesialist på e-procurement. KMD fikk da blant annet innkjøpsløsningen Rakat inn som en del av sin produktportefølje, samtidig som at man sikret en sterk dataintegrasjon til KMDs vifte av administrasjonsløsninger under KMD Opus paraplyen. Ettersom det allerede er dataintegrasjon mellom SAS Innkjøpsanalyse og Rakat betyr det at KMD fra dag én vil kunne tilby fullt integrerte løsninger til markedet.

Om løsningen
SAS® lnnkjøpsanalyse er Nordens ledende IT-løsning for analyse av innkjøp i offentlige institusjoner. Løsningen benyttes av offentlige og private kunder i Danmark, Norge og Sverige, og har vært i drift siden 2010. Kundene spenner seg fra små danske kommuner til Norges største kommuner, fylkeskommuner og regioner, statlige institusjoner, akademia og nå også forsyningssektoren. Innkjøpsanalyse fra SAS Institute optimerer prosesser rundt tilbud og forbedrer avtalelojalitet, og SAS` unike tilgang til dette via category management helt ned på varelinjenivå har hatt stor suksess.

Om KMD
KMD er den største danmarksbaserte IT-virksomheten, og firmaet utvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Med unik domenekunnskap, pålitelighet og driftsstabilitet er KMD en av de mest anerkjente og benyttede aktørene i den danske IT-bransjen. KMDs systemer håndterer for eksempel utbetalinger av lønn og sosiale ytelser. I alt utgjør dette cirka 400 mrd DKK i året, noe som tilsvarer mer enn 20% av landets BNP. Konsernet har en årlig omsetning på nær 5 mrd DKK og har omtrent 3.000 ansatte. KMD eies av Advent International og Sampension. Les mer på www.kmd.dk.

Om SAS
SAS Institute er ledende innen analyse og har mer enn 75 000 installasjoner globalt. Gjennom nyskapende programvare og tjenester for analytics, business intelligence og data management, hjelper SAS sine kunder til å ta bedre beslutninger raskere. Siden 1976 har SAS gitt kunder over hele verden THE POWER TO KNOW®. Les mer på www.sas.com/no.

Editorial contacts:

 • KMD
  presseansvarlig, Christoffer Hellmann
  mobil (+45)25291784
  che@kmd.dk
  Twitter: @Chris_Hellmann
 • SAS Institute
  markeds- og kommunikasjonsdirektør, Wenche Nielsen
  mobil 47273066
  wenche.nielsen@sas.com
  Twitter: @WencheNielsen

Back to Top