Med analyse i kampen mot kreft

SAS Institute i Norge melder seg inn i Oslo Cancer Cluster og engasjerer seg i etableringen av Oslo Cancer Cluster Incubator – et kraftsenter som samler forskere, fysikere, farmasøyter og næringsliv for raskere innovasjon innen kreftmedisin og behandling.

- Engasjementet i Oslo Cancer Cluster er i tråd med SAS sin visjon om å endre måten verden virker på. I kampen mot kreft blir avansert analyse på helsedata stadig viktigere. Store satsninger innen eHelse og digitalisering gjør det mulig å avdekke ny og avgjørende kunnskap, sier administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.

Forskere og start-ups blant de over 70 medlemsbedriftene som er samlet hos Oslo Cancer Cluster tilbys gratis analyseverktøy fra SAS Institute, samt et møterom i innovasjonsparken med arbeidsstasjoner og moderne kommunikasjonsteknologi som tilrettelegger for samarbeid på tvers av landegrenser.

- SAS Institute kan åpne nye dører for flere av våre medlemmer, og vi tror de vil bidra positivt innenfor en lang rekke områder, ikke minst i skjæringspunktet mellom utdanning, forskning og analyseteknologi. Vi ønsker å benytte oss av deres nasjonale og globale ressurser, sier direktør Ketil Widerberg hos Oslo Cancer Cluster

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap, med ledende programvare innen forretningsanalyse og beslutningsstøtte. Både i Norge og internasjonalt benytter helsevesenet SAS programvare for å ta nytte av potensialet i kombinasjonen av kliniske og administrative analyseresultater. Globalt er selskapet tungt involvert i flere initiativ i kampen mot kreft, slik som den amerikanske storsatsingen Project Data Sphere.

- Vi håper at vi kan bidra til å sette også Norge på kartet som en ledende aktør innen forskning på kreft. Jeg vil oppmuntre norske ledere både fra helsesektoren og offentlig, politisk sfære å fortsette arbeidet med å åpne tilgangen til offentlige data. Norge er allerede i en særstilling med mulighet til å lære av dataene samlet inn av bl.a. Kreftregisteret, men potensialet er enormt. Jeg deler Oslo Cancer Cluster sin tro på det å komme sammen. Åpenhet og samarbeid gir innovasjon og resultater, både for norsk næringsutvikling innen helse og medisin – og aller mest for pasienten som vil få en bedre hverdag, avslutter Kåre Nygård.

Last ned bilder av Oslo Cancer Cluster Incubator, Ketil Widerberg og Kåre Nygård.
Les mer om Oslo Cancer Cluster, Oslo Cancer Cluster Incubator og SAS Institute AS

Kontaktpersoner:
Oslo Cancer Cluster
Elisabeth Kirkeng Andersen
Kommunikasjonssjef
Mobil: + 47 40 49 21 04. Twitter: @elikirand

SAS Institute AS
Wenche Nielsen
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
wenche.nielsen@sas.com Mobil: + 47 27 30 66. Twitter: @WencheNielsen

Lars Houge
Head of Healthcare
lars.houge@sas.com Mobil: + 47 99 59 34 50. Twitter: @LarsHouge

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts:

Back to Top