Data kan redusere pasientskader

SAS Institute hjelper helsevesenet med å øke kvaliteten på behandlingen ved å omsette data til kunnskap.

 

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

Data er kunnskap. Kunnskap er med på å redusere pasientskader

Helsevesenet er en av landets største offentlige utgiftsposter. De løpende helseutgiftene utgjør 290 milliarder kroner i året, tilsvarende 9,2 % av BNP. Kostnadene stiger stadig i takt med befolkningsvekst og eldrebølge. I parallell møter helsesektoren større krav fra pasienter og pårørende. Dialog og nytenking er i fokus for å oppnå bedre behandling, effektivitet og ressursutnyttelse.  

Kan vi forebygge i stedet for å reparere? Kan vi behandle pasientene annerledes? Kan datadrevet ledelse være et verktøy for å forebygge infeksjoner, redusere medisinforbruket og bruken av tvang? Kan klinisk analyse redusere pasientskader? Hvilke nye sammenhenger kan vi se om vi deler anonymiserte pasientdata på tvers av sykehus og regioner?

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

line 112292
Nordlandssykehuset har halvert arbeidsbyrden og fått ny kunnskap om hvilke
situasjoner som gir pasientskader. Dette gir helt nye skadeforebyggende perspektiverLes historien
line 112292

Læs casen

Kontroll på dataene
Løpende status på virksomhets – og pasientdata gir resultater i
Helse Nord

Reduserer pasientskader

Reduserer pasientskader
Nordlandssykehuset har fått helt nye skadeforebyggende perspektiver

Minimere tvang

Minimerer tvang
Datadrevet ledelse i Psykiatrisk Center Ballerup i Danmark minimerer tvang

Medisinovervåking

Medisinovervåking
Analyse reduserer overmedisinering i Region Hovedstadens Psykiatri

line 112292
line 112292

   Kontakt oss:

Lars Houge

Lars Houge
Head of Public & Healthcare
SAS Institute
Mobil: +47 99 59 34 50
E-post: Lars.Houge@sas.com
LinkedIn:
Lars Houge

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 75.000 kunder i 140 land. 93 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top