landing_sundhed

Data kan redusere bruk av tvang og medisiner.

SAS Institute hjelper helsevesenet med å øke kvaliteten av den psykiatriske behandlingen ved å omsette data til kunnskap.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.

Data og analyse er viktige brikker i arbeidet med å skape et åpent, pasientfokusert og transparent helsevesen.

Mengden av helsedata øker hele tiden. Vi får data fra elektroniske pasientjournaler, laboratoriesvar, medisin, røntgen- og operasjonsbeskrivelser m.m. Alle disse dataene gir nye muligheter for bruk av data og analyse til å sikre faktabaserte og proaktive tiltak i arbeidet med å øke kvaliteten og pasientsikkerheten. Samtidig kan IT-systemer erstatte manuelle arbeidsprosesser innenfor f.eks. journalkontroller. Det er også gode erfaringer med å bruke datadrevet ledelse som et kunnskapsgrunnlag for å redusere bruken av beltefiksering og medisin i psykiatrien.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.  

Data og analyse er viktige brikker i arbeidet med å skape et åpent, pasientfokusert og transparent helsevesen. Visjonen er å komme bort fra snevre diagnose- og organspesifikke avdelinger til integrerte og multidisiplinære team.

Helsevesenet kan med fordel innrette seg som en virksomhet som bygger på verdier og tilbyr individuell behandling med pasienten som viktig dialogpartner. Pasienten skal være i sentrum, og arbeid må legges ned for å underlette og støtte bruk av telemedisin, pasientrapporter, personlig medisin og mulighet for tilgang til egne journalopplysninger. For å oppnå dette kreves det enkel tilgang til data, som av rette personer kan brukes til avanserte analyser som viser sammenhenger og gir innsikt.

Line 112292

Overblikk over infeksjoner

Sykehus Lillebælt, Danmark, overvåker alle pasienter som får en sykehus-generert infeksjon.
Les mer om saken
Line 112292

Les mer om dine muligheter for å utnytte data innenfor

Kontakt oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top