landing_sundhed

Data kan gi bedre pasientforløp.

SAS Institute hjelper helsevesenet med forebyggende innsats og pasientinvolvering.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.

Et moderne helsevesen må bruke all relevant kunnskap i behandlingen av pasienter.

Helsevesenets fokus må utvides slik at pasientenes livskvalitet står i sentrum. Det bør innhentes kunnskap om hvorvidt behandlingen virker og hvordan pasientene opplever resultatet av behandlingen.

Virkningen av helsevesenets ytelser i dag er uvisse fordi det ikke skjer en systematisk tilbakemelding fra pasientene i forhold til å vurdere om behandlingen eksempelvis reduserer smerter eller forbedrer førligheten. Vi samler kun inn en del av informasjonen som er tilgjengelig, og dessverre brukes den også kun delvis. Med verktøy og fornuftig organisering kan vi sikre at helsevesenet handler i rett tid på de innrapporterte dataene.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.  

Innsamling og analyse av pasientrapporterte data kan gi en langt bedre forståelse av pasientforløpene. Vi skal se pasientenes data med næringslivets omnikanal-briller og utarbeide digitale kommunikasjonsstrategier. I analyser av pasientforløp bør alle former for data inngå, herunder også de dataene mange mennesker selv samler inn om sin helse i form av apper, klokker, osv. Vi skal ha fokus på hvilken verdi denne informasjonen har for behandlingen vi tilbyr pasienten, og må innrette oss på at data i dag har sitt utspring mange steder. Et moderne helsevesen må bruke all relevant kunnskap i behandlingen av pasienter, og ikke minst i forhold til pasienter med kroniske sykdommer. Ved hjelp av data vil det være mulig å oppnå forståelse og evidens for når forebygging er billigere, og kanskje bedre, enn behandling. Det betyr at forebygging noen ganger bør komme før behandling, og ikke omvendt. Målet er hele tiden å forbedre opplevelsen for alle pasienter og sikre den mest optimale helseomsorgen.

Line 112292

Bedre behandlingsresultater

Crouse-sykehuset i Syracuse, NY, USA bruker SAS' pek-og-klikk helseanalyseløsninger for å hjelpe til med å administrere flere kvalitetstiltak som reduserer postoperative infeksjoner, forbedrer utskrivingsprosessen og minsker frekvensen av gjeninnlegginger.
Les mer
line 112292

Les mer om dine muligheter for å utnytte data innenfor:

Kontakt oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top