landing_sundhed

Data kan forkorte innleggelsestiden.

SAS Institute sikrer bedre pasientforløp og kortere innleggelser ved å omsette data til kunnskap.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.

Systematisk analyse av data sikrer bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet og reell kostnadsforståelse.

Helsevesenet skal sikre flere behandlinger og hjelpe flere pasienter samtidig som kvaliteten skal forbedres og pasienten skal være i sentrum. Ved hjelp av analytiske modeller kan sykehusene forutsi hvordan inntaket av pasienter til planlagt operasjon, i ulike spesialavdelinger, vil se ut eksempelvis åtte uker frem i tid. Denne informasjonen kan brukes til å optimalisere eksisterende operasjonskapasitet, og flere pasienter kan innkalles til operasjon hvis de analytiske modellene forutsier at det er kapasitet til det. Dette fører til optimalisering av operasjonskapasiteten, slik at ekstra operasjoner kan gjennomføres.

Fokusert og strategisk bruk av data og analyser gjør det også mulig å sette fokus på å redusere gjeninnleggelser. Vi i SAS Institute bidrar til å identifisere mønstre som kan danne basis for å iverksette tiltak og forebygge gjeninnleggelser av pasienter.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.  

Data kan danne grunnlaget for analytiske modeller som indikerer hvilken type rehabilitering en pasient bør ha etter en operasjon. Analytiske modeller brukes til å beregne sannsynligheten for at en pasient får bruk for og kan bruke telemedisinutstyr i hjemmet.

Målet er å oppnå effektivisering og kvalitet i pasientbehandlingen, med smidig pasientflyt og god pasienttilfredshet. Virksomheten lytter og er i dialog med pasienter og ansatte om en involverende og sammenhengende innsats.

Les mer om dine muligheter for å utnytte data innenfor

Kontakt oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top