landing_sundhed

Data kan forandre helsevesenet.

SAS Institute hjelper helsevesenet med å analysere data og sikre sanntids beslutningsstøtte.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.

Helsevesenet er under hardt budsjettpress blant annet gjennom generelle innstramminger, dyrere medisiner, behov for prioriteringer og nedskjæringer på personalsiden. Men det er vanskelig å forstå kostnadsdriverne og dermed gjetter vi, og vi gjetter retrospektivt i en verden som hele tiden forandrer seg. Det er tydelig et behov for et annet fokus.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.

I den analyserende virksomheten er kulturen slik at man lærer av de gode eksemplene, man klargjør hva som menes med kvalitet, og det dokumenteres at det leveres kvalitet og ikke kun kvantitet. Hvis noe svikter, ageres det, både fra medarbeiderne og ledelsen. Beslutninger og prioriteringer tas ut fra dataanalyser og årsakssammenhenger, og konsekvensene er kjente. Det kan tas bedre beslutninger raskere med datadrevet ledelse, og sanntidskunnskap kan benyttes i hverdagens beslutninger.

Line 112292

Analyse- og rapporteringsplattform bidrar i beslutningsprosessen

Helse Nord får bedre innsikt i egen organisasjon med utstrakt bruk av analyser og nye «papirløse» rapporteringsprosesser.
Les mer
line 112292

Les mer om dine muligheter for å utnytte data innenfor

Kontakt oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top