landing_sundhed

Datadrevet ledelse kan effektivisere helsevesenet og øke kvaliteten.  

SAS Institute hjelper til med å omsette helsedata til beslutningsstøtte i helsevesenet.  

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.

Helsevesenet er under press og utgiftene stiger.
Datadrevet ledelse kan forenkle endringsarbeidet.

Helse- og pasientomsorgen står overfor mange utfordringer. For færre ressurser skal man sikre flere behandlinger og flere pasienter samtidig med en kontinuerlig kvalitetsforbedring. Pasienten skal være i fokus, der dialog og nytenkning står på dagsordenen. Datadrevet ledelse kan være et verktøy for å nå de helsepolitiske målene om å sikre et verdibasert helsevesen med pasienten i sentrum. Ved å arbeide med anonymiserte pasientdata og gjøre det mulig å dele opplysninger og kunnskap, kan vi skape nye sammenhenger på tvers av regioner og kommuner, praktiserende leger, sykehus og kommunal pleie.

Vi skal bruke data til å transformere og balansere vekten mellom produksjon og mer helse for pengene. Ved å bruke data til å analysere risikoprofiler blant pasienter, f.eks. kronikere, skal vi vurdere om det beste for samfunnet er å skape produksjon ved ambulante kontroller, eller å prioritere pengene på mer forebyggende eller andre helbredende behandlinger.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.  

I Norden har vi tilgang til mengder av helsedata, mer enn vi egentlig utnytter. Dataene er ofte tilgjengelige, med en viss tidsforsinkelse, og brukes mer forskningsmessig og politisk enn klinisk og administrativt lokalt.

Helsevesenet kan med fordel innrette seg som en virksomhet hvor data brukes langt mer proaktivt. SAS Institute samarbeider med ledere i helsevesenet om en forbedring ved hjelp av datainnsikt. Systematisk og proaktiv bruk av helsedata er avgjørende for at helsevesenet kan innrette seg som en verdibasert virksomhet.

I Danmark har vi mange sundhedsdata, og flere end vi egentlig handler på. De er ofte tilgængelige med en vis tidsforsinkelse og anvendes mere forskningsmæssigt og politisk end egentligt klinisk og ledelsesmæssigt lokalt.

Sundhedsvæsenet kan med fordel indrette sig som en organisation, hvor data anvendes langt mere proaktivt. SAS Institute samarbejder med sundhedsvæsenets ledere om at transformere sundhedsvæsenet med hjælp fra dataindsigt. Systematisk og proaktiv brug af sundhedsdata er afgørende for at sundhedsvæsenet kan indrette sig som en værdibaseret organisation.

Les mer om hvordan analyse av kliniske data brukes som styringsgrunnlag i de kliniske avdelingene.

Les mer om kapasitetsoptimalisering innenfor utgifter, pasientflyt, ambulante kontroller og effektivitet i operasjonsforløpet.

Les mer om hvordan analyse av helsedata danner grunnlaget for forståelse av forebyggende innsats og mulighetene for pasientinvolvering.

Les mer om løsninger som omsetter alle helsedata til sanntidskunnskap, mål og beslutningsstøtte for ledelsen.

line 112292

Psykiatrisk Center Ballerup

SAS Institute har i samarbeide med Psykiatrisk Center Ballerup bevist hvordan datadrevet ledelse kan være med på å realisere regjeringens målsetning.
Les mer om saken
line 112292

Les mer om mulighetene til å utnytte data innen områder som

Kontakt oss

vejlgaard-lars

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top