Fraud Public Sector Money

Data kan forutse og forebygge svindel og feil effektivt.

SAS Institute hjelper offentlige ledere med å avsløre svindel og feil, styrke tilsynet, øke effektiviteten og forbedre servicen. Alt sammen uten at det medfører større arbeidsmengde.

Data gir kunnskap, og kunnskap skaper forandring.

Det offentlige skal levere mer for mindre og avsløre flere av de som utnytter systemet.

Borgerne har stadig større forventninger til det offentlige, selv om budsjettene ikke følger med. Dessverre ødelegger noen få innbyggere for resten, bevisst eller ubevisst. Når de lykkes, truer det ikke bare tilliten til forvaltningen, men også samfunnsstrukturen som helhet.

Tillit er bra.

Du kan fortsettelsen: Kontroll er bedre. Problemet med kontroll, er at det sjenerer mange for å finne noen få. Heldigvis er det mulig å fokusere på feilene og de kriminelle når man lar dataene snakke sitt eget språk.

Vi mennesker kan bruke intuisjon og erfaring, og vi kan arbeide hardt. Men det er nødvendigvis ikke effektivt. Når vi i stedet setter våre menneskelige innsikter i system og kombinerer dem med dataanalyse, kommer resultatene raskt. Det er det vi gjør i SAS Institute.

Gjennom årtier har vi raffinert våre analysemodeller for å fange opp snylterne. Utgangspunktet er erfarne spesialisters innsikt og intuisjon. Deretter søker systemet automatisk etter alle tall som avviker fra normen, og kombinerer dem med prediktive analyser for å se inn i fremtiden på et solid grunnlag. Til sist fokuserer vi på menneskene igjen. Denne gang nettverk og konstellasjoner som ville tatt et urimelig antall timer å avsløre manuelt.

Resultatet er en effektiv, risikobasert kontroll, som ikke bare understøtter tilsynet, men også avslører svindel med offentlige midler. På den måten kan man begrense gjentagelser og fokusere på de som ødelegger for alle andre. Og alt de uten å påføre administrasjonen ekstra arbeidsoppgaver.

Til syvende og sist får flertallet en bedre service, samtidig som tilliten til den offentlige forvaltningen øker. Med rette.

Les mer om mulighetene til å utnytte data innen områder som

Kontakt oss

Henrik Ernlund

Henrik Ernlund Petersen
Country Manager, SAS Institute DK & Head of Nordic Sales Public Sector at SAS
Telefon: +45 51 38 75 20
E-mail: henrik.ernlund@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top