landing_beskæftigelse

Data kan minske arbeidsløsheten.

SAS Institute hjelper offentlige ledere med å redusere arbeidsløsheten ved å omvandle data til kunnskap.

Data gir kunnskap. Kunnskap skaper forandring.

Under halvparten av nordmenn arbeider,
men mange vil gjerne bidra i samfunnet.

Vi blir stadig færre arbeidende som kan bidra økonomisk til velferdsstaten. Ved å få flere ut i arbeid, minsker vi ikke bare de offentlige utgiftene, men øker samtidig inntektene. Vi får altså en dobbel effekt.

Arbeidslediges behov er forskjellige. De sterkeste har ikke samme behov for kurs og jobbsøkehjelp, og kan i stor grad hjelpe seg selv. De svakeste derimot kan ha utfordringer som spenner fra sosiale og kompetansemessige til demografiske, og som kan ha en avgjørende betydning for om de kan komme seg i arbeid raskt eller overhode.

Med knappe ressurser er det en fordel å bruke dem mer målrettet. Ut over den økonomiske fordelen, er det også sosialt rettferdig å gi mest oppmerksomhet til de med de største behovene.

Det finnes data som viser hva som har fungert for andre tidligere, men vi må kunne utnytte denne informasjonen effektivt slik at enda flere kommer ut i arbeid.

Les mer om mulighetene til å utnytte data innen områder som

Kontakt oss

Kåre Nygård

Henrik Ernlund Petersen
Country Manager, SAS Institute DK & Head of Nordic Sales Public Sector at SAS
Telefon: +45 51 38 75 20
E-mail: henrik.ernlund@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top